NOG Nieuwsarchief

Normal_fryslan__friesland__vlag

Studiefonds voor Friese studenten RUG/Campus Fryslân


Om meer Friese studenten te werven voor de brede Bachelor Global Responsibility & Leadership bij het University College van RUG/Campus Fryslân, roept de provincie Friesland een studiefonds in het leven. Friese scholieren die zich aanmelden voor deze universitaire bachelor kunnen drie jaar lang een tegemoetkoming in het collegegeld krijgen. D...

Normal_plant_kiem_aarde_groen_klimaat_milieu_duurzaamheid

Voortschrijdend inzicht plantenziekten leidt tot aanpassing lesboeken


Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben nieuwe inzichten gekregen in de voorplanting van plantenschimmels. Dit zou betekenen dat lesboeken en computermodellen in de plantenziektenkunde aangepast moeten worden. Dit meldt WUR.

Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Haags Mentorprogramma koppelt havoleerlingen aan studenten


Sinds 7 februari is Het Haags Mentorprogramma van start gegaan. Dit programma koppelt studenten aan leerlingen uit havo 3. Door deze individuele aandacht worden leerlingen gecoacht in het maken van huiswerk, het ontdekken van hun talenten en het kiezen van een vervolgstudie. Hiermee wordt geprobeerd de overgang tussen het voortgezet onderwijs en...

Normal_gezin_moeder_vader_kind_familie

Kind van ouder met hoog opleidingsniveau heeft baat bij lang ouderschapsverlof


Met name kinderen van ouders met een hoog opleidingsniveau hebben baat bij een lang zwangerschaps- of vaderschapsverlof. Volgens Britse onderzoekers behaalt een kind van een hoogopgeleide moeder die maximaal twee jaar betaald verlof krijgt betere cijfers op de basis- en middelbare school. Kinderen van laagopgeleide ouders hebben op latere leefti...

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Promotie: Het zelfgestuurd leren van leerlingen verbeteren


Van leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij de vaardigheid ontwikkelen om hun eigen leerproces te sturen (i.e. zelfgestuurd leren). Helaas ontwikkelt deze vaardigheid zich niet vanzelf. Onderwijsonderzoekers zijn daarom op zoek naar effectieve manieren om de zelfregulatievaardigheden van leerlingen te trainen en te onderste...

Normal_arts_dokter_hartslag_controle_ziekenhuis

‘Iedere geneeskundestudent heeft een rolmodel nodig’


De dokters van morgen moeten leergierig en kritisch zijn én als rolmodel willen dienen voor generaties na hen. Hoogleraar intra-curriculair onderwijs in de heelkunde Jos van der Hage pleitte in zijn oratie op 9 februari daarom voor inspirerend docentschap en onderwijs in kleine groepen. Dit meldt LUMC.

Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Benoeming leden Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie


Prof.dr. Jos Benschop en drs. Nienke Meijer worden beiden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming. De heer Benschop is per 1 januari 2018  toegetreden tot de adviesraad, mevrouw Meijer treedt per 1 mei 2018 toe. Beiden zijn benoemd voor een periode v...

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Financiering voor twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo


Het ministerie van onderwijs stelt via het NRO financiering beschikbaar voor twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo. Deze werkplaatsen zijn een samenwerking tussen één of meer mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen. De call for proposals wordt in de eerste helft van 2018 gepubliceerd. Dit meldt NRO.

NOG Topvacatures

NOG Blog

Aan de vooravond van de volwassenheid

Normal_foto_anke_2_1

Vanuit mijn ooghoek zie ik ze staan. De samensmelting van de twee lichamen doet diverse mensen opkijken. Ik vind het een interessant fenomeen. Enerzijds lijkt een verliefd stel in het moment op te gaan, zich te onttrekken aan de omgeving. Anderzijds is het juist in verbinding met de omgeving en in staat veel bij andere mensen los te maken.

NOG Interview

‘Staken voor beter onderwijs doen we niet met een glimlach, maar met pijn in het hart’

Normal_staken


Op 14 februari sluiten scholen opnieuw de deuren om te staken voor minder werkdruk en een hoger salaris. Acties vinden niet plaats in het hele land – zoals bij de stakingen...

NOG Universiteit Informatie