NOG Nieuwsarchief

Logo_nwo_logo

17 startende wetenschapstalenten naar buitenlandse topinstituten met Rubicon


Zeventien onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubiconfinanciering van NWO. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. Dit meldt NWO.

Normal_taal__tweetalig

‘Inspectie: onderbouwing taalkeuze moet beter’


Onderwijs in een andere taal? Dat mag niet zonder onderbouwing van de noodzaak. Instellingen kunnen daar nog heel wat aan verbeteren, concludeert de Onderwijsinspectie. Omdat onderwijs in een vreemde taal alleen bij uitzondering is toegestaan, moeten instellingen de noodzaak daarvan onderbouwen in een gedragscode. Op verzoek van de Tweede Kamer ...

Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Jaarwerkplan onderwijsinspectie voor 2019


Wat doet de inspectie in 2019? Bij het toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen en in de rapportages over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit staat een aantal thema’s centraal. In het Jaarwerkplan heeft de onderwijsinspectie het instellingstoezicht en stelseltoezicht nader toegelicht. Daarnaast worden ook andere doelen en activit...

Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

Twaalf gevluchte academici aan de slag in de Nederlandse wetenschap


Twaalf academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, krijgen een eenjarige aanstelling om hun wetenschappelijke carrière voort te zetten in Nederland. De academici komen uit diverse landen zoals Syrië, Rusland, Armenië, Pakistan of Turkije. Als onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ honoreert NWO twa...

Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Minister Grapperhaus vergroot onafhankelijke positie WODC


De onafhankelijke positie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) ten opzichte van het ministerie van Justitie en Veiligheid moet worden vergroot. Die conclusie trekt minister Grapperhaus naar aanleiding van de adviezen van drie onderzoekscommissies. Zo wordt het WODC in een ander gebouw gehuisvest en wordt de onafhank...

Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

'Onafhankelijkheid WODC is geschaad'


Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid proberen regelmatig om de inhoud van WODC-onderzoek te beïnvloeden. Belangrijke waarborgen in de relatie tussen JenV en het WODC om oneigenlijke beïnvloeding tegen te gaan schieten bovendien tekort. Hierdoor is de onafhankelijkheid van het WODC geschaad en staat - vooral bij politiek gevoe...

Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

LUMC-Campus lanceert MOOC over Population Health Management


Tijdens de 5e werkconferentie van de LUMC-Campus Den Haag wordt dinsdagavond 15 januari de Massive Open Online Course (MOOC): ‘Fundamentals of Population Health Management’ gelanceerd. De gratis cursus is de eerste in een serie van 9 e-learnings die allemaal dit jaar verschijnen. Dit meldt LUMC.

Normal_studenten__luisteren__hbo__uni__college

Taal en toegankelijkheid centraal in wetsvoorstel internationalisering


Duidelijkheid over taalbeleid, een numerus fixus voor Engelstalige tracks en hoger collegegeld voor niet-EER-studenten. Dat zijn elementen van een nieuw wetsvoorstel rondom internationalisering in het hoger onderwijs en het mbo. Dit meldt Nuffic.

NOG Universiteit Informatie

NOG Blog

Het belangrijkste is om een goed mens te worden

Normal_pascal_cuijpers

“Allereerst wil ik u vragen: hoe is het nu met uw moeder?” Terwijl we elkaar de hand schudden sprak de moeder van Lilia deze zin uit, nog voordat we het lokaal binnenliepen. De ouders van mijn mentorleerlingen hadden zich van tevoren middels het invullen van een aanmeldformulier kunnen inschrijven voor een oudergesprek. Omdat Lilia vergeten was ...

NOG Topvacatures

NOG Interview

De griepepidemie 2019 te lijf met griepprikexperimenten

Normal_verkouden__ziek__hoesten_griep


De griep is weer in het land. De vorige griepgolf duurde van eind december 2017 tot eind april 2018: een verdubbeling ten opzichte van de gemiddelde epidemie van negen weke...