Logo_rug_logo_rijksuniversiteit_groningen

De Provinciale Staten van Friesland hebben ingestemd met een bijdrage van 18 miljoen euro voor de RUG Campus Fryslân in Leeuwarden. Een brede meerderheid stemde in met de plannen. Vanuit de gemeenteraad van Leeuwarden komt een bijdrage van meer dan 3 miljoen euro. Ook de Universiteitsraad van de RUG gaf onlangs zijn akkoord. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De bedoeling is dat de Campus Fryslân wordt ingericht naar Amerikaans model: studenten studeren niet alleen op de campus maar wonen daar ook. Campus Fryslân zal bestaan uit een university college met een 3-jarige bacheloropleiding, een mastercollege met 10 masterprogramma's en een graduate school. Het is de bedoeling dat de faculteit in 5 tot 7 jaar uitgroeit tot 50 fte staf, 1000 studenten en 50 promovendi.

De Provinciale Staten heeft besloten dat de RUG onderzoek moet doen naar de mogelijkheden van een studiefonds, teneinde de drempel voor deelname aan het universitair onderwijs in Leeuwarden waar mogelijk te verlagen. De RUG heeft hiermee ingestemd.

© Nationale Onderwijsgids