Logo_logo_nro

Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Op de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020 worden de laatste onderzoeksresultaten gepresenteerd en wordt ingegaan hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. Dit meldt NRO.

Tijdens de conferentie wordt het thema Onderwijsachterstanden uitgediept. Het programma bevat onder meer:
  • De actuele onderzoeksresultaten naar onderwijskundige interventies om onderwijsachterstanden te verkleinen.
  • De wijze waarop de uitkomsten van onderzoek vertaald kunnen worden naar de praktijk van de onderwijsorganisatie.
  • De kennisbehoefte van onderwijsprofessionals naar onderwijsachterstanden en hoe die kennis het beste gedeeld kan worden.
 
De conferentie Onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij onderwijsachterstanden. De conferentie vindt plaats op woensdag 12 februari van 13.00 tot en met 17.00 uur in De Rijtuigenloods, Amersfoort.
 
De Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid is een initiatief van de PO-Raad, het ministerie van onderwijs en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De conferentie maakt onderdeel uit van het R&D programma Onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids