Normal_school__schoolbord__klas

Drie pas gepromoveerde onderzoekers ontvangen dit jaar een postdoc-subsidie van maximaal 160.000 euro. Met deze subsidie biedt het NRO veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende twee jaar onderzoek naar het onderwijs te doen. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit en bij Kempenhaeghe. Dit meldt NRO.

Het NRO-programma ‘Postdocs in de onderwijswetenschappen’ richt zich op veelbelovende onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan. Op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten wordt verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de (onderwijs)wetenschap.
 

Dr. Maaike Engels

De overgang van één leerkracht in het basisonderwijs naar meerdere leerkrachten in het middelbaar onderwijs is een grote en soms lastige verandering voor leerlingen. Dit project onderzoekt in hoeverre veranderingen in de relatie tussen leerling en leerkracht samenhangen met de sociale en academische ontwikkeling van leerlingen.
 

Dr. Jaccoline van ’t Noordende

De ontwikkeling van numerieke vaardigheden – het begrijpen en gebruiken van getallen en hoeveelheden –  is niet een geïsoleerd mentaal proces maar is verankerd in fysieke interactie met de omgeving. Dit onderzoek richt zich op de vraag of exploratie van objecten in het kleuteronderwijs de ontwikkeling van numerieke vaardigheden bevordert.
 

MSc. Christine Resch

Tijdperceptie is essentieel voor alledaags functioneren. Tijdperceptie is nodig om te schatten hoe lang een gebeurtenis of activiteit duurt en om daarop te anticiperen. Dit project onderzoekt de ontwikkeling van tijdperceptie bij adolescenten, de samenhang met schoolfunctioneren en de effectiviteit van een tijdperceptie-interventie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids