NCO breidt uit met extra rapporten over leergroei van leerlingen

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) breidt uit. Naast de jaarlijkse rapporten kunnen reguliere basisscholen nu tweemaal per jaar een extra rapport te ontvangen over de leergroei van hun leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs start in de tweede helft van 2021 een pilot. Dit meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Na de grote belangstelling brengt NCO voortaan twee keer per jaar een extra rapport uit aan reguliere basisscholen over de leergroei van hun leerlingen. Met deze gegevens kunnen scholen gemakkelijk de leergroei van leerlingen vergelijken met het landelijk gemiddelde en met vergelijkbare scholen (voorspelde referentiewaarde). Hierdoor wordt het duidelijk of bepaalde groepen extra aandacht nodig hebben. De rapporten kunnen ook gebruikt worden voor de schoolscan die scholen verplicht moeten maken voor het ministerie van OCW.

Aanmelden primair onderwijs

Om het leveren van deze informatie mogelijk te maken, is een eenmalige aanmelding nodig waardoor NCO gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS) kan verzamelen. De eerste stap in het aanmeldproces is het opvragen van het informatiepakket via de website van NCO. Kijk op deze pagina voor meer uitleg over de aanmeldprocedure en deadlines.

Pilot in het voortgezet onderwijs

Dit jaar wordt gestart met een pilot om het LVS-project uit te breiden naar scholen in het voortgezet onderwijs. In deze pilot worden de mogelijkheden onderzocht om op basis van toetsgegevens uit de leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs ook deze scholen te kunnen voorzien van rapportages over de leergroei van hun leerlingen. Besturen kunnen via deze pagina hun interesse in deelname aan de pilot laten blijken.

Door: Nationale Onderwijsgids