Inzichten in kansrijke interventies leervertraging

Professionals in het onderwijs werken hard aan het inlopen van de leervertragingen door corona. Ook na de vakantie blijft dat spelen. De inzet bestaat uit diverse vormen van tutoring, activeren van ouderbetrokkenheid, en inzet van zomerprogramma’s en andere vormen van onderwijstijdverlenging. Dit meldt NRO.

De coronacrisis heeft in het onderwijs geleid tot diverse opgaven voor onderwijsprofessionals. Zo is door de (gedeeltelijke) schoolsluiting de leergroei bij leerlingen vertraagd. Daar is dit schooljaar al veel tegen gedaan en dat is komend schooljaar niet veel anders. Met kennis uit onderzoek behalen de gekozen interventies de grootste effectiviteit.  
 

Kansrijke interventies leervertraging

Onderwijskennis.nl biedt inzicht in interventies die ingezet kunnen worden bij het tegengaan van leerachterstanden door corona in het primair en voortgezet onderwijs. Deze kennis kan onderwijsprofessionals ondersteunen: leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals zijn deskundig op het vlak van goed onderwijs en weten het beste wat past bij de eigen school, het onderwijs en de leerlingen. Zij hebben dus zelf het roer in handen. De inzichten helpen bij het vormgeven van een aanpak. 
 

Thematisch kennisoverzicht

Onderwijskennis.nl brengt kennis uit onderzoek thematisch samen en biedt deze inzichten op een toegankelijke manier aan. Het in beeld brengen van kennis uit onderwijsonderzoek helpt professionals in hun dagelijkse praktijk.
 
Door: Nationale Onderwijsgids