Op scholen is de nasleep van de coronapandemie nog niet voorbij

De nasleep van de coronapandemie is in het onderwijs nog niet voorbij. In een rapport over het miljardenpakket, bedoeld om achterstanden in het onderwijs in te halen, ziet het ministerie van Onderwijs wel wat verbeteringen ten opzichte van de coronajaren. Zo melden studenten bijvoorbeeld minder studievertraging en is het niveau van de schooladvisering van leerlingen weer gestegen naar hetzelfde punt (of zelfs hoger) als voor de pandemie.

Het ministerie schrijft dat leraren en schoolleiders nog dagelijks de gevolgen merken van de coronapandemie. "Dat geldt ook voor leerlingen en studenten: een deel van hen worstelt met hun motivatie, zit niet lekker in hun vel of heeft moeite om vertragingen in te halen. De problematiek blijkt complex." Het zogenoemde Nationaal Programma Onderwijs werd in de coronacrisis aangekondigd om achterstanden bij leerlingen weg te werken. Het kabinet zette er miljarden euro's voor opzij.

Plannen 

De meeste schoolleiders zijn positief over hoe het gaat met de uitvoering van hun plannen. In het basisonderwijs denkt 70 procent dat het gaat lukken om met het programma de plannen in dit schooljaar uit te voeren, in het voortgezet onderwijs denkt 74 procent dat het wel goed komt. De Rekenkamer was vorig jaar nog kritisch op het programma, omdat het kabinet onvoldoende kon controleren of er ook daadwerkelijk resultaten worden behaald met de investering. Ook was het geld niet goed verdeeld en kon het niet effectief uitgegeven worden vanwege het lerarentekort.

Schooladviezen 

Het is de vierde voortgangsrapportage en het ministerie ziet zelf dus wel verbeteringen. In de eerste maanden van de coronapandemie vielen schooladviezen bijvoorbeeld lager uit, door het wegvallen van de eindtoets. In de jaren daarna steeg dit niveau weer. Wel krijgen meisjes gemiddeld lagere adviezen dan jongens. Dit verschil was afgelopen jaar wel al iets minder groot dan in het jaar daarvoor. Ook krijgen kwetsbare kinderen vaak gemiddeld een lager schooladvies.

Niet alleen maar door de coronacrisis 

Ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) benadrukken in hun brief aan de Tweede Kamer dat niet alle ontwikkelingen in het onderwijs veroorzaakt zijn door de coronacrisis. "Tal van maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook al bestaande trends in het onderwijs (zoals het lerarentekort) zijn van invloed op het welbevinden en de prestaties van leerlingen en studenten." Ze zeggen zich de komende jaren nog verder in te willen zetten voor de onderwijskwaliteit.

Door: ANP