Digitale editie congres Jeugd in Onderzoek dit jaar op 8 april

Op 8 april 2021 vindt de digitale editie van Jeugd in Onderzoek plaats. Dit congres staat in het teken van kennisuitwisseling, het prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door het onderwijs, opleidingen, gemeenten en andere professionals. Naast de drie thema’s die jaarlijks terugkeren is het extra thema van deze editie ‘gelijke kansen’. Dit meldt NRO.

Elk jaar hanteert Jeugd in Onderzoek in het programma drie vaste thema’s: wat werkt voor wie en waarom, de kracht van preventie in het sociaal domein, en verbinding onderwijs-jeugdhulp. Daarnaast is er elk jaar een wisselend vierde thema. Dit jaar is dat thema dus ‘gelijke kansen’. Hiermee speelt het congres in op de discussie over kansenongelijkheid in het onderwijs.

Jeugd in Onderzoek is bedoeld voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleider- en bestuurders. Het congres vindt digitaal plaats op 8 april van 09.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Door: Nationale Onderwijsgids