OpenEU krijgt groen licht van Europese Commissie

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven aan de universitaire alliantie OpenEU. De OpenEU-alliantie brengt veertien Europese universiteiten, waaronder de Nederlandse Open Universiteit, samen om te werken aan een robuuste en duurzame open Europese universiteit. Hun missie is om een open Europese universiteit op te richten die studentgericht, inclusief, digitaal en groen is. 'Dit is geweldig nieuws', zegt Theo J. Bastiaens, rector magnificus van de Open Universiteit. "Als online en open universiteiten spelen we in op de urgente Europese digitaliseringsagenda. Wij zijn in staat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in heel Europa te vergroten." Dat meldt de Open Universiteit. 

De Europese Commissie heeft OpenEU gekozen uit 56 voorstellen die in de laatste 'call for proposals' door Europese allianties zijn ingediend en steunt dit initiatief de komende vier jaar met 14,4 miljoen euro. De Open Universiteit zal trekker zijn van het gezamenlijke onderzoek naar en de innovatie van het digitale onderwijs, en krijgt hiervoor bijna 2 miljoen euro.

Europese universiteiten 

Met het initiatief 'Europese universiteiten' wil de Europese Commissie de institutionele samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs op gang brengen en verdiepen, zodat deze systemisch, structureel en duurzaam wordt. Op dit moment zijn er 64 Europese allianties, OpenEU is de eerste alliantie waarin open en afstandsonderwijs een leidende rol speelt om de deelname aan het hoger onderwijs in Europa te vergroten.

Digitale, groene en sociale dimensie 

Het doel van OpenEU als eerste pan-Europese open universiteit is het versterken van de digitale, groene en sociale dimensie van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (European Higher Education Area) door iedereen toegang te bieden tot hoger onderwijs en een leven lang leren van hoge kwaliteit, alle studenten toegankelijke en duurzame internationale ervaringen te bieden en bij te dragen aan de digitale transformatie van instellingen.

OpenEU-alliantie 

De OpenEU-alliantie vertegenwoordigt meer dan 360.000 studenten (die vaak niet de klassieke route volgen om snel na de middelbare school naar de universiteit te gaan), meer dan 700.000 afgestudeerden en 24.000 medewerkers. De gemiddelde leeftijd van de studenten is 36 jaar en 84 procent van hen werkt en studeert tegelijkertijd.

OpenEU verenigt veertien universiteiten uit alle Europese regio’s en dertien organisaties zijn 'associate partners'. Tien ervan behoren tot de kernleden: de acht toonaangevende Europese online en open universiteiten en twee campusuniversiteiten die zich bezighouden met digitale transformatie. Naast de Open Universiteit en haar langjarige partners Fernuniversität in Hagen (Duitsland), Universidad Nacional de Educación a Distancia (Spanje), Universidade Aberta (Portugal) en Universitat Oberta de Catalunya (Spanje) als de coördinerende instelling, wordt het consortium verder gevormd door Bifröst University (IJsland), Daugavpils University (Letland, on-campus), Hellenic Open University (Griekenland), Open University of Cyprus (Cyprus), en St. Cyril en St. Methodius Universiteit van Veliko Tarnovo (Bulgarije, on-campus).

OpenEU wordt gesteund door de Europese Commissie via Erasmus+ European Universities Alliances.

Door: Nationale Onderwijsgids