Promotiebeurzen voor bètadocenten

Ben je eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs in een van de bètavakken en wil je daarnaast promoveren? Dan kun je een aanvraag indienen voor een promotiebeurs in het kader van programma Dudoc-Bèta. Dit meldt NRO.

De beurzen zijn bestemd voor het doen van vakdidactisch onderzoek op het gebied van biologie, scheikunde, natuurkunde, informatica, NLT (Natuur, leven en technologie) of O&O (Onderzoek en ontwerpen).
 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft, in samenwerking met de Dudoc-Bèta Programmaraad, de call for proposals voor Dudoc-Bèta 2021 opengesteld. Aanvragen kunnen tot 2 december 2021 om 14:00 uur worden ingediend. Het verdient aanbeveling om vóór 4 november 2021 een intentieverklaring in te sturen, als je van plan bent mee te dingen naar een beurs.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids