Leraar24 zoekt nieuwe ambassadeurs

Leraar24 zoekt nieuwe ambassadeurs. De ambassadeurs van Leraar24 vormen de verbinding met de dagelijkse praktijk en vertegenwoordigen alle onderwijssectoren. Leraren uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, het speciaal onderwijs en van de lerarenopleidingen kunnen in aanmerking komen voor een baan als ambassadeur. Dit meldt Leraar24.

Leraar24 is op zoek naar zeven nieuwe ambassadeurs, waarvan twee lesgeven op de lerarenopleidingen, gespecialiseerd in onderwijskunde en/of pedagogiek en twee werkzaam zijn in het (v)so of sbo. De overige drie geven les in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 
De rol als ambassadeur is afhankelijk van expertise en functie. Elke sector heeft meerdere ambassadeurs; de groep bestaat uit maximaal 15 ambassadeurs. Elke ambassadeur neemt iets extra’s mee en is bereid Leraar24 uit te dragen naar het onderwijsveld. De ambassadeurs van Leraar24 komen maandelijks (fysiek of online) bij elkaar en worden begeleid en ondersteund door een coördinator.
 
Het ambassadeursteam bestaat op dit moment uit:
  • Lucelle Deneer-Comvalius (docent maatschappijleer, vo)
  • Rosan Derkx (leerkracht en locatieleider, po)
  • Ingrid Krooshof (docent Frans, vo)
  • Jacintha de Laat-Kouters (docent didactiek-pedagogiek, mbo)
 
Leraar24 is een samenwerking tussen OCW, Kennisnet en NRO.
 
Door: Nationale Onderwijsgids