Open voor aanvragen: peilingsonderzoek lezen en rekenen in het vo

Het NRO heeft, in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, een call for proposals gepubliceerd voor het uitvoeren van het eerste peilingsonderzoek lezen en rekenen in het voortgezet onderwijs. Dit meldt NRO.

Peilingsonderzoeken geven zicht op leerlingresultaten, ontwikkelingen in resultaten en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces. Jaarlijks worden al twee peilingsonderzoeken uitgevoerd in groep 8 van het basisonderwijs en onder schoolverlaters in het speciaal (basis)onderwijs.
 

Lezen en rekenen

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is er nu ook financiering beschikbaar voor een eerste peilingsonderzoek in het voortgezet onderwijs. Het peilingsonderzoek zal zich richten op leesvaardigheid en vaardigheid in rekenen-wiskunde van leerlingen in het tweede leerjaar (vmbo, havo en vwo).
 
De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 2 september 2021, om 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 14 september 2021, om 14:00 uur.
 
De financiering kan hier aangevraagd worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids