NOG Nieuwsarchief

Normal_1358

Pleidooi voor referentiepunten schaalvergroting in funderend onderwijs


Referentiepunten voor fusievoornemens voor bestuurders, toezichthouders en stakeholders dragen bij aan het zicht houden op schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs. Dat is belangrijk omdat die ontwikkeling veel zegt over het onderwijs in onze samenleving. Met referentiepunten geef je schoolbesturen bakens en kun je met elkaar zien...

Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Jaarwerkplan onderwijsinspectie voor 2019


Wat doet de inspectie in 2019? Bij het toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen en in de rapportages over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit staat een aantal thema’s centraal. In het Jaarwerkplan heeft de onderwijsinspectie het instellingstoezicht en stelseltoezicht nader toegelicht. Daarnaast worden ook andere doelen en activit...

Normal_sannessynodetitel

Kindersynode in Onderwijsmuseum start met première Sanne’s Synode


Op woensdag 23 januari gaat de Kindersynode van start met de feestelijke première van de animatiefilm Sanne’s Synode in het Onderwijsmuseum. De Kindersynode is één van de projecten die georganiseerd wordt in het kader van het 400-jarig jubileum van de Synode van Dordrecht. Dit meldt het Onderwijsmuseum.

Normal_not-sterk-nog

Graviant Learning lanceert STERK Engels, Blended Learning op de NOT


Graviant is al ruim 35 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van leermiddelen voor basis- en voortgezet onderwijs. De visie 'We never miss a teachable moment' van Graviant is dat leren mogelijk wordt vanuit de gedachte van de leerling zelf. Deze visie is zichtbaar in alle leermiddelen van Graviant.

Normal_rss_entry-167140

Verdachte bekent doden Humeyra en heeft spijt


De 31-jarige man die wordt verdacht van de moord op de 16-jarige Humeyra, heeft bekend dat hij verantwoordelijk is. Hij heeft spijt van zijn daden. "Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen'', citeren zijn advocaten Bekir E.

Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Schoolexamen rekenen voor mbo wordt jaar uitgesteld


Het vak rekenen gaat pas vanaf schooljaar 2020/2021 meetellen voor het mbo-diploma. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. De minister komt zo tegemoet aan de zorgen van onder andere de MBO Raad en JOB MBO over de weinige voorbereidingstijd die het mbo hiervoor krijgt als dit al per 2019/2020 in zou gaan. Dit mel...

Normal_examen__stoelen__tafels__eindexamen

'Door examencommissie en formele afronding betere schoolexamens'


Minister Slob wil ervoor zorgen dat er een betere balans ontstaat tussen de aandacht voor het schoolexamen en voor het centraal examen. Hij stelt onder andere voor om een formeel afrondingsmoment van de schoolexamens in te stellen. Dit schrijft Slob in zijn jaarlijkse brief over de eindexamens binnen het voortgezet onderwijs aan de Tweede Kamer.

Normal_rss_entry-167025

'Aanpak jeugdwerkloosheid Rotterdam faalt'


Rotterdam schiet tekort bij het aanpakken van jeugdwerkloosheid. Slechts een op de tien Rotterdamse werkloze jongeren wordt door de gemeente naar werk of school begeleid, schrijft de Rotterdamse Rekenkamer in het nieuw verschenen rapport Werk aan de winkel. Daarnaast houdt 20 procent van de jongeren die wel aan de slag gaat het niet lang vol.

NOG Voortgezet Onderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk middelbare scholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Het belangrijkste is om een goed mens te worden

Normal_pascal_cuijpers

“Allereerst wil ik u vragen: hoe is het nu met uw moeder?” Terwijl we elkaar de hand schudden sprak de moeder van Lilia deze zin uit, nog voordat we het lokaal binnenliepen. De ouders van mijn mentorleerlingen hadden zich van tevoren middels het invullen van een aanmeldformulier kunnen inschrijven voor een oudergesprek. Omdat Lilia vergeten was ...

NOG Topvacatures

NOG Interview

De griepepidemie 2019 te lijf met griepprikexperimenten

Normal_verkouden__ziek__hoesten_griep


De griep is weer in het land. De vorige griepgolf duurde van eind december 2017 tot eind april 2018: een verdubbeling ten opzichte van de gemiddelde epidemie van negen weke...