Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_rss_entry-253840

VO-raad: meeste middelbare scholen geven op dit moment nog fysiek les


De meeste middelbare scholen geven op dit moment nog fysiek les, zegt de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Woensdag meldde Het Parool dat een aantal scholen in Amsterdam tijdelijk is overgestapt naar deels digitaal lesgeven. "Dat komt inderdaad voor", aldus een woordvoerder van de VO-raad, "maar het zijn uitzonderin...

Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Vandaag begint de Inclusief Onderwijs maand


Vanaf vandaag, 21 oktober, tot en met maandag 16 november is het Inclusief Onderwijs Maand. Deze maand staat in het teken van goed onderwijs voor alle kinderen. De einddatum van de maand is geen toeval: op die dag bespreekt de Tweede Kamer de evaluatie van het passend onderwijs. Dit meldt VOS/ABB. 

Normal_nationaleonderwijsgids.nl_afbeelding-min

Vijf tips om je Engels te verbeteren


Engels wordt wereldwijd gesproken. Het is wel zo handig als je deze taal goed beheerst. Toch is het aanleren van een nieuwe taal niet zo makkelijk. Daarom delen we vijf tips die je kan toepassen om je Engels te verbeteren.

Normal_fryslan__friesland__vlag

Curriculum voor Friese taal en cultuur wordt vernieuwd


Het curriculum voor de Friese taal en cultuur wordt vernieuwd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herziening van de zogenoemde kerndoelen. Die geven richtlijnen aan voor het onderwijsaanbod in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De basis voor het nieuwe curriculum is nu klaar, en bestaat uit een visie op het leer...

Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Nederlandse docenten bezorgd na onthoofding Franse leraar


Vorige week werd de Franse docent maatschappijleraar Samuel Paty vermoord door een extremist omdat hij een spotprent van de islamitische profeet Mohammed in de klas had laten zien. De hele wereld reageerde geschokt op de moord, en ook Nederlandse leraren zijn geschrokken en bezorgd. Docenten maatschappijleer vinden dat hun vak een belangrijkere ...

Normal_bijles__huiswerk__huiswerkbegeleiding

Bijles en huiswerkbegeleiding wint nog steeds aan populariteit


In Nederland krijgen meer dan een miljoen kinderen bijles of huiswerkbegeleiding. Sommige leerlingen krijgen deze bijles op school, maar velen zijn kind aan huis bij een particulier huiswerkinstituut, waarvan er ondertussen bijna 500 zijn. Dit meldt BN De Stem.

Normal_school__schoolbord__klas

Dit zijn de wijzigingen in de protocollen voor het onderwijs


Hoewel er in de meest recente persconferentie van het kabinet geen grote wijzingen werden aangekondigd voor het onderwijs zijn er wel een aantal richtlijnen veranderd die gevolgen hebben voor de regels die op scholen gelden. Daarom zijn alle protocollen aangepast. Dit meldt de PO-Raad.

Normal_geld__biljet__bankbiljet

Budgetplafonds subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s verhoogd


Ministers Van Engelshoven en Slob hebben besloten de budgetplafonds voor de subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 te verhogen. Daarnaast worden de termijnen voor de uitvoering van het eerste tijdvak verlengd tot en met 31 augustus 2021. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

NOG Voortgezet Onderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk middelbare scholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Hoe help je je kind met de Cito-toets?

Normal_juliette_maltha_nieuw

De Cito-toets wordt twee keer per schooljaar afgenomen. Deze toets bestaat uit verschillende onderdelen: rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Veel kinderen zijn er van te voren toch wel wat zenuwachtig voor. Hoe kun je als ouder je kind helpen bij de cito? 

NOG Topvacatures

NOG Interview

‘Een leraar is géén coach’

Logo_bouma_boek


In elke sector komt onnodig jargon voor, maar in het onderwijs en de zorg is het wel héél erg, zegt schrijfster en NRC-columniste Japke-d. Bouma. Zij strijdt al jaren tegen...