NOG Nieuwsarchief

Normal_775f4e2b-2b54-486c-ae21-39353f6c5458

Sta op voor kinderen in oorlog!


Kinderen die oorlog meemaken, doen ‘s nachts vaak geen oog dicht. En áls ze eindelijk slapen, nemen nachtmerries het over. Ze staan op met een hoofd vol zorgen. Met angst voor wat de nieuwe dag zal brengen.War Child en ik willen dat kinderen zorgeloos kunnen opstaan, met zin in een nieuwe dag. Samen met kinderen van basisschool De Stap heb ik he...

Normal_simone_smak

Taalspecialist: ‘Maak taalonderwijs samenhangend, creatief en prikkelend om kinderen aan het lezen te krijgen’


Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. Een op de drie middelbare scholieren begrijpt niet wat er in een tekst staat. Amsterdam telt veel multiculturele gezinnen en daar wordt thuis niet altijd Nederlands gesproken. De voorschool, BSO of basisschool is voor Amsterdamse kinderen uit deze gezinnen de eer...

Logo_laks_monitor_logo

Leerlingen geven hun school gemiddeld een 6,5 en lessen moeten beter


Elk jaar neemt het LAKS de LAKS-monitor af: hét tevredenheidsonderzoek voor en door leerlingen. Leerlingen worden via een digitale enquête gevraagd aan te geven hoe tevreden ze zijn over verschillende thema’s die voor hen en voor scholen van belang zijn. Ook worden leerlingen elk jaar gevraagd hun school een rapportcijfer te geven. Dit jaar gave...

Normal_friese_minor

'Studeer Fries en je vindt na je diploma-uitreiking meteen een baan'


De provincie Friesland is druk bezig met het promoten van de Friese taal. Dat gebeurt in alle (onderwijs)lagen van de samenleving. Van kinderopvang tot universiteit. Dat meldt het NRC.

Normal_studenten_studeren_bibliotheek_studie_studieboeken_huiswerk

Middelbare scholen proberen zittenblijvers te beperken, maar dat lukt niet altijd


Scholen in het voortgezet onderwijs proberen op allerlei manieren het zittenblijven te beperken. Ze hebben namelijk twijfels over het nut van een jaar overdoen. Toch blijven er meer leerlingen zitten dan vroeger. Daarom zou het goed zijn als scholen analyseren hoe effectief elk van hun maatregelen is. Verder kan het helpen als de school duidelij...

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Keuze regulier of speciaal onderwijs kan effect hebben op onderwijsuitkomsten


Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs terecht kunnen, krijgen waarschijnlijk meer onderwijskansen in het reguliere onderwijs. Dit blijkt uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 'Naar gespecialiseerd onderwijs of niet?'.

Normal_euro-coins-in-column-on-table-in-white-environment-2023-11-27-05-22-58-utc

'Onderwijs niet gezien als kostenpost door de politiek'


Demissionaire onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul geven aan dat de politiek het onderwijs niet alleen maar ziet als kostenpost waarop men kan bezuinigen. Dat schrijven ze als reactie op het advies van de Onderwijsraad. De raad gaf namelijk als advies om het onderwijs als investering te zien. Zowel voor de samenleving als voor h...

Normal_rss_entry-431500

Leraren van middelbare scholen zijn erg blij met mobieltjesverbod


Leraren op middelbare scholen zijn blij met het verbod op mobiele telefoons in de klas, dat eerder dit schooljaar is ingegaan. Ze willen zelfs dat het uitgebreid wordt: in de pauzes en buiten mogen kinderen hun smartphone nu nog wel gebruiken, maar de meeste leerkrachten zijn voor een landelijk telefoonverbod op de gehele school. Dat verbod zou ...

NOG Blog

De ontdekking

Normal_judith_knapp

Met een verveelde blik slenterde hij door het lokaal waar de schoolbibliotheek zich bevond. Zijn handen liet hij stilletjes langs de kaften glijden. Geen enkel boek werd door hem uit de kast gehaald voor nadere inspectie. Hij gunde ze geen blik waardig. Zo leek het…

NOG Topvacatures

NOG Interview

Taalspecialist: ‘Maak taalonderwijs samenhangend, creatief en prikkelend om kinderen aan het lezen te krijgen’

Normal_simone_smak


Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. Een op de drie middelbare scholieren begrijpt niet wat er in een tekst staat. Amsterdam ...