Logo_cbs_logo_centraal_bureau_statistiek

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dit meldt het CBS.

Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand per gemeente uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten kan verdelen. 
 
In 2020 worden de gemeentelijke onderwijsachterstandenbudgetten verdeeld op basis van de achterstandsscores in gemeenten op 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018. Om gemeenten meer inzicht te geven in hun achterstandsscores, wordt bij deze scores een tabellenset met een aantal achtergrondkenmerken gegeven. De gevraagde informatie is in deze tabellenset vastgelegd.
 
Meer informatie is hier te vinden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids