Logo_logo_kentalis

Maandag 15 april vindt het Kenniscafé ‘Spreken in Beweging’ van Kentalis plaats. Dit meldt Kentalis.

 

Het kenniscafé biedt informatie aan pedagogisch medewerkers van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal over sensorische informatieverwerking van het jonge kind. In het bijzonder wordt ingegaan op de invloed hiervan op de taalontwikkeling. 
 
De invloed van zintuigen op het functioneren van een kind komt aan de orde door middel van verschillende videobeelden en medewerkers leren over de prikkelverwerking van kinderen binnen hun werkveld. De gedachte hierachter is dat leren mogelijk is wanneer het zenuwstelsel prikkels op de juiste manier kan verwerken. Thema’s die besproken worden zijn de indeling van de ruimtes, aanbod van activiteiten en de afwisseling tussen stil zitten en bewegen. De taalontwikkeling van kinderen kan groeien als sensorische informatie goed wordt geïntegreerd. 
 
Kentalis biedt behandeling voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Meer informatie over Kentalis, het Kenniscafé en aanmelding hiervoor, is te vinden op: https://www.kentalis.nl/evenementen/kenniscafe-spreken-van-beweging.
 
Door: Nationale Onderwijsgids