Logo_logo_kentalis

In de derde editie van het Teaching Deaf Teachers congres staat de vraag centraal hoe dove en slechthorende leerlingen het best onderwezen kunnen worden. Het congres over dovenonderwijs zal dit jaar plaatsvinden in de Philharmonie in Haarlem. Kentalis organiseert het congres met het National Technical Institute for the Deaf (VS) en Oxford University Press. Dit meldt Kentalis.

Tijdens het congres zullen ruim dertig nationale en internationale sprekers gesprekken voeren over de ontwikkelingen binnen onderwijs aan slechthorende en dove kinderen. Tevens zullen recente onderzoeks- en praktijkverhalen naar voren komen. 
 
De officiële taal van het congres zal Engels zijn. International Sign (IS), Nederlandse gebaretnaal (NGT) en Engelse ondertitelingen zullen worden aangeboden tijdens de plenaire lezingen en symposia. Er is ook een inductielus beschikbaar. 
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids