Kentalis zorgt voor meer kansen voor dove en slechthorende leerlingen

Kentalis Compas College uit Sint-Michielsgestel heeft een intentieverklaring getekend met Praktijkonderwijs De Brug, Cambium College en de gemeente Zaltbommel. De partijen gaan gezamenlijk de mogelijkheden bekijken voor een langdurige samenwerking en de vormgeving van Passend Onderwijs. Op die manier worden de kansen voor dove en slechthorende kinderen in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt vergroot. Dit meldt Kentalis. 

De drie scholen gaan gezamenlijk een plan van aanpak opstellen, zodat ze in juni 2020 kunnen beginnen met de uitwerking daarvan. De gemeente Zaltbommel ondersteunt de onderwijsinhoudelijke samenwerking en kijkt onder meer naar mogelijkheden voor huisvesting.
 
Het Compas College in Sint-Michielgestel biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Afdelingsdirecteur van de school Lilian Bastends-Tromp laat weten dat samenwerking met het reguliere voortgezet onderwijs van belang is om de kansen voor de leerlingen te vergoten. Daarbij is de samenwerking ook voor leerkrachten positief en leerzaam. Zij gaan een passend onderwijsaanbod proberen waar te maken voor de doelgroepen van de verschillende scholen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids