Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_rss_entry-281828

Ronald Giphart combineert verhalen met game om ontlezing tegen te gaan


De auteurs Ronald Giphart en Margje Woodrow hebben verhalen gemaakt die worden gecombineerd met de game Assassin’s Creed Valhalla. De Verborgen Verhalen van de auteurs worden als proef gepubliceerd in de Ubisoft Special-app, die meer dan 100.000 actieve gebruikers heeft. In deze app lezen gamers over nieuwe games, bijbehorende verhaallijnen en h...

Normal_knuffel__kind__troost

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming


De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Veilig Thuis-organisaties (VT) gaan hun werkprocessen meer op elkaar afstemmen. Zo worden kinderen en hun gezin eerder geholpen. In een aantal regio’s wordt het nieuwe werkproces binnenkort in gebruik genomen en na een aantal maanden geëvalueerd. Het nieuwe werkproces is een actie die voortkomt vanu...

Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Zonder aanbestedingsprocedure mogelijk flink minder jeugdzorgaanbieders


Naar verwachting zal de nieuwe wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ zorgen voor flink minder jeugdzorgaanbieders. Omdat er met de nieuwe wet een einde komt aan de aanbestedingsplicht, zullen veel gemeente hun contract met jeugdzorgaanbieders beëindigen, denkt zorginkoop-onderzoeker Niels Uenk. Dit meldt Skipr.  

Logo_cnv_onderwijs

'Betrokkenheid medezeggenschap en team voorwaarde bij menukaart NPO'


Het schoolteam en de medezeggenschapsraad moeten nauw betrokken zijn bij de keuzes uit de menukaart interventies NPO, vindt CNV Onderwijs. Deze menukaart werd vandaag door het ministerie van OCW gepresenteerd. Juist de medezeggenschap en het team hebben het beste zicht op dat wat voor de leerlingen nodig is en welke interventies passen bij de sc...

Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp: zes aandachtspunten


Wat heeft een positieve invloed op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Hogeschool Windesheim (Lectoraat Jeugd), PricoH en de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat er zes aandachtspunten zijn. Dit meldt NRO.

Normal_kind_geld

Scholen krijgen 700 euro per leerling om achterstanden weg te werken


Vanaf vandaag kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om achterstanden van leerlingen in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De menukaart is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken. Zow...

Normal_nederlandse_vlag__vlag__nederland

Week 18: forse toename studenten en leerlingen verwijderd om examenfeest


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Normal_samen__afspraak

Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs


Een goede informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs is belangrijk. Deze draagt namelijk bij aan de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Uit onderzoek kwam naar voren dat er bij scholen en kinderopvangorganisaties nog veel onduidelijkheid bestaat over hoe men informatie overdraagt conform de Algemene Verordeni...

NOG Speciaal Onderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk SO, SBO en VSO-scholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Examenstress vervangen door examensucces!

Normal_profielfoto_blogger_pascal_cuijpers_2019

Ondanks het feit dat schooljaar 2020/2021 bijzonder en omstreden is, gaat het centraal schriftelijk eindexamen gewoon door. Waar de minister vorig jaar besloot om dit niet door te laten gaan vanwege mogelijke achterstanden, zijn de criteria dit jaar enigszins aangepast aan de huidige, maatschappelijke situatie. Zo krijgen de examenkandidaten mee...

NOG Topvacatures

Twynstra Gudde Interim Management & Executive Search

Van Hall Larenstein – 2 Opleidingsmanagers (locatie Leeuwarden)

Meer vacatures...

NOG Interview

Zo verkleint het Young Professional Programme de kloof tussen studie en arbeidsmarkt

Normal_ypp_1_zonder_logo_link


Hoe geef ik mijn grenzen aan? Wat is mijn communicatiestijl? En hoe netwerk ik? Deze skills leert de universiteit studenten meestal niet. Veel alumni ervaren een kloof tuss...