Normal_overhandiging_kentalispenning_marc_marschark

Marc Marschark, professor aan The National Technical Institute for the Deaf in Amerika, is gisteren onderscheiden met de Kentalispenning. Marschark ontving de penning als blijk van waardering voor de wijze waarop hij zich de afgelopen decennia verdienstelijk maakte voor Kentalis en één van haar kerndoelgroepen: mensen die doof of slechthorendheid zijn. Dit meldt Kentalis.

Tijdens het 3e Internationale congres Teaching Deaf Learners, van 6 tot en met 8 november in Haarlem, ontving Marc Marschark de penning uit handen van Kentalis bestuurder Oscar Dekker. Marschark krijgt deze penning omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verbeteren van onderwijs aan dove leerlingen, voor het welzijn van dove en slechthorende mensen, en voor de betekenisvolle samenwerking tussen het National Technical Institute for the Deaf en Kentalis. Over een maand gaat Marschark met pensioen.
 
Oscar Dekker: "Marc heeft de deuren openzet voor onderzoek van buitenaf, hij heeft veel nieuwe, innovatieve studies geïnitieerd en ervoor gezorgd dat al dit onderzoek een platform heeft gekregen, zowel in wetenschappelijke kringen als in de onderwijspraktijk, wereldwijd."
 

Over de Kentalispenning

De Kentalispenning is een 100 grams zilveren erepenning, in 2010 ontworpen en vervaardigd door René van Tol (1950), meestergoudsmid te 's-Hertogenbosch. De Kentalispenning werd zes keer eerder uitgereikt. Marc Marschark is de eerste buitenlander die deze onderscheiding mag ontvangen.
 

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids