Open dagen bij scholen voor leerlingen met gehoorverlies of TOS

In januari en februari 2020 zetten veel Kentalisscholen hun deuren open voor nieuwe leerlingen. Dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders kunnen op deze manier sfeer proeven bij een speciale school of voortgezet speciaal onderwijs van Kentalis. Kentalis heeft cluster 2-scholen door heel Nederland. Dit meldt Kentalis.

Kinderen, jongeren, ouders en geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen bij één van de scholen. Tijdens de open dagen vertellen medewerkers van scholen wat zij belangrijk vinden in het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen of leerlingen met TOS. Elke school geeft zijn eigen invulling aan de open dag. Zo kunnen bezoekers bij de ene school docenten en leerlingen ontmoeten of een rondleiding volgen door het schoolgebouw en bij alle afdelingen een kijkje nemen. Een andere school organiseert voor genodigden een informatieavond of sluit aan bij de open dag van de reguliere middelbare school waarmee ze samen werken.  

Wat is cluster 2- onderwijs?

Een speciale school is voor sommige kinderen en jongeren met een TOS of gehoorverlies de beste plek. Er zit veel verschil tussen cluster 2-scholen van Kentalis. Zo is het Kentalis Compas College in Oss gevestigd in een reguliere middelbare school Het Hooghuis. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en leerlingen van het Hooghuis volgen samen de lessen. Daarnaast krijgen ze ondersteuning waar nodig. Op de Guyotschool voor VSO in Haren zitten slechthorende en dove leerlingen. Deze leerlingen krijgen les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal. Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat leerlingen zich thuis voelen en de lessen goed kunnen volgen. Op alle Kentalisscholen is er veel aandacht voor communicatieve zelfredzaamheid en kan iedere leerling op zijn eigen tempo leren en ontwikkelen.
 
Hieronder een overzicht van de open dagen van alle deelnemende scholen. Meer informatie over de open dagen is te vinden op www.kentalis.nl.
 
  • Kentalis Onderwijs Zoetermeer VSO praktijkroute: donderdag 16 januari van 10:00-13:00 uur
  • Kentalis Compas College Oss - praktijkonderwijs: op 16, 20 en 28 januari en 6 februari
  • Kentalis de Stijgbeugel Arnhem: woensdag 22 januari 13:00-16:00 uur
  • Kentalis VSO Thorbecke Zwolle: maandag 27 en dinsdag 28 januari
  • Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren: woensdag 29 januari 10:00-14:00 uur
  • Kentalis de TaalSter in Nijmegen en Groesbeek: 29 januari en 19 februari 9:00-10:30 uur
  • Kentalis Dr.J. de Graafschool in Groningen: woensdag 29 januari 8:45-11:00 uur
  • Kentalis Compas College Oss - vmbo: vrijdag 31 januari 2020 van 15.30 uur tot 19.00 uur
  • Kentalis Maatman college in Enschede: 4 februari 19:30-21:00 uur
  • Kentalis College Utrecht: dinsdag 11 februari 2020 van 14.30 tot 16.30 uur
 
Door: Nationale Onderwijsgids