Normal_workshop

Leerlingen van Kentalis Guyotschool voor voortgezet speciaal onderwijs in Haren gaan in het kader van het project What de app twee weken geen telefoon gebruiken. "Het is niet goed voor je ogen, bovendien raken je hersenen vol en raak je eerder vermoeid", aldus de leerlingen. Ze roepen anderen op Facebook op om hetzelfde te doen. De actie is bijzonder, omdat de telefoon als visueel communicatiemiddel heel belangrijk is voor de dove en slechthorende leerlingen. Dit meldt Kentalis.

De smartphone is voor leerlingen van de Kentalis Guyotschool voor VSO uitermate belangrijk. De leerlingen op de school zijn namelijk doof of ernstig slechthorend. Videoboodschappen in Nederlandse gebarentaal gaan razendsnel van hand tot hand. En de afstand tussen dove en horende mensen om contact te maken is veel kleiner dankzij de telefoon want je kunt een berichtje typen om met elkaar te communiceren.
 

What the app!

Toch stellen de leerlingen het gebruik van mobiele telefoons ter discussie omdat de omgang gezonder kan. Daarom is de school gestart met het project What the app. De school heeft fotograaf Ritzo ten Cate en educatie-ontwikkelaar OneDayArtist gevraagd in gesprek te gaan met de leerlingen en zich met behulp van fotografie te verdiepen in het smartphone-gebruik op school en hun eigen omgeving. De leerlingen volgen drie verschillende workshops: verdieping in smartphone gebruik, verdieping van de fotografie en praktijkervaring op doen met appen in openbare ruimtes. Komende maandag leggen de leerlingen een parcours af in de gymzaal, terwijl ze op hun mobiel moeten blijven kijken… met alle gevolgen. 
 

Over de Kentalis Guyotschool

De Kentalis Guyotschool is een tweetalige school voor dove en slechthorende leerlingen. Op deze school zijn er drie uitstroomprofielen mogelijk: de uitstroom Vervolgonderwijs (havo, vmbo-TL/KB/BB), de uitstroom Arbeid en de uitstroom Dagbesteding. Kentalis biedt naast de school een veilige woonomgeving voor jongeren die bijvoorbeeld erg ver weg wonen van de school.
 
Door: Nationale Onderwijsgids