Aanvraag open voor onderzoek onderwijsachterstandenbeleid op school

Ervaren onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar onderwijsachterstandenbeleid (OAB) dat door scholen in het primair onderwijs wordt gevoerd. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 8 december 2020. De deadline voor het indienen van definitieve aanvragen is 16 februari 2021. Dit meldt NRO.

Het onderzoek ‘OAB in de school’ dient enerzijds inzicht te geven in het integraal schoolbeleid dat scholen voeren om onderwijsachterstanden tegen te gaan en in de redeneerlijnen die hieraan ten grondslag liggen. Oftewel: hoe richten scholen hun beleid in om onderwijsachterstanden tegen te gaan, welke rol spelen bijvoorbeeld schoolbesturen en gemeentebeleid hierin, welke doelstellingen beogen scholen met de gekozen aanpak en welke argumentaties liggen ten grondslag aan de gemaakte keuzes?
 
Anderzijds moet het onderzoek inzicht bieden in de mate waarin de opgehaalde redeneerlijnen en het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid gefundeerd zijn op wetenschappelijke inzichten. Kortom: welke redeneerlijnen zijn vanuit de theorie of eerder wetenschappelijk onderzoek onderbouwd?
 
De scope van het onderzoek betreft het primair onderwijs en dan in het bijzonder scholen waar gericht onderwijsachterstandenbeleid wordt gevoerd. Het onderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid in de school’ is onderdeel van een R&D-programma, dat scholen meer kennis wil bieden over effectieve interventies om onderwijsachterstanden te verkleinen.
 
Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt 200.000 euro. Er zal één voorstel worden gehonoreerd. De looptijd van het onderzoek bedraagt maximaal 2 jaar. Toekenning vindt naar verwachting plaats in april 2021. Na openstelling is de deadline voor het indienen van intentieverklaringen 8 december 2020. De deadline voor het indienen van definitieve aanvragen is 16 februari 2021.
 
Door: Nationale Onderwijsgids