Normal_ipad__tablet__onderwijs__docent__leerling__uitleg__ipad_onderwijs__digitaal

Het aantal particuliere basisscholen in Nederland neemt geleidelijk aan toe. In totaal zijn er nu 46 particuliere scholen en dat zullen er waarschijnlijk nog wel meer worden. Een zorgelijke trend, zegt Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP). Niet alleen duidt de ontwikkeling op een verslechterd imago van het basisonderwijs, zijn partij vreest ook dat privaat onderwijs de klassenverdeling vergroot. Dit meldt BNR Nieuwsradio.

De groeiende populariteit van particuliere scholen komt volgens Futselaar door het soms negatieve beeld dat ouders hebben van het basisonderwijs: te grote klassen en te lage salarissen voor de docenten. Zij sturen hun kind liever naar een private school waar de klassen kleiner zijn en de docent meer tijd heeft voor individuele begeleiding. Een teken dat de overheid moet gaan investeren in het basisonderwijs, zegt Futselaar. Particuliere scholen verbieden is te gemakkelijk vindt hij: "Ik maak ze liever overbodig."

Futselaar is ook bang dat privaat onderwijs de kloof tussen arm en rijk vergroot. Ouders moeten namelijk een flink bedrag betalen voor een particuliere school: zo'n 16.000 euro per jaar. De SP vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen, in kleinere klassen en door goedbetaalde docenten.

Marc Peters, directeur van één van de grootste particuliere scholengemeenschappen in Nederland, snapt de vrees voor klassenverdeling wel. Daar staat echter tegenover dat het particulier onderwijs uiteindelijk zal bijdragen aan een verbetering van het onderwijs in het algemeen, zegt Peters. Particuliere scholen hebben meer ruimte om vernieuwend bezig te zijn. Het reguliere onderwijs zal daar op den duur ook profijt van hebben wanneer innovaties uit het particuliere onderwijs doorsijpelen, aldus Peters.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids