Inflatie, werkdruk en taakbeleid belangrijke speerpunten bij nieuwe cao

AOb-leden zetten zich in voor het aanpakken van de werkdruk en het verhogen van de lonen in het onderwijs vanwege de inflatie. Op dit moment zijn de onderhandelingen voor de cao voortgezet onderwijs in volle gang. Dit meldt AOb. 

“De kosten voor levensonderhoud blijven stijgen, en het wordt hoog tijd dat de lonen gaan meestijgen”, aldus AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Werkdruk 

Het tweede punt dat belangrijk is in de cao-onderhandelingen wordt het aanpakken van de werkdruk genoemd. Dat blijkt ook uit een peiling onder het onderwijspersoneel. In totaal reageerden bijna achtduizend mensen, van wie meer dan de helft lid is van de AOb. 

Klassengrootte 

Uit de peiling werd ook duidelijk wat nodig is om de werkdruk aan te pakken: klassengrootte, het aantal lessen en de hoeveelheid taken. “Klassengrootte is iets dat we slechts beperkt met de werkgevers in de cao kunnen regelen. We willen wel een begin maken, maar voor een behoorlijke verkleining van de klassen is echt een deltaplan nodig vanuit de overheid”, aldus Evers.

Taakbeleid 

De discussie rondom de cao-onderhandelingen zal vooral bestaan uit het taakbeleid. De werkgevers willen dit taakbeleid graag volledig overlaten aan de teams, maar daar zijn de AOb-leden geen voorstander van.

De huidige cao is stilzwijgend verlengd zodat al het personeel onder de cao blijft vallen. Evers hoopt wel dat er vóór tot een onderhandelaarsresultaat komen. “Vanaf april en mei wordt het nieuwe schooljaar ingericht, met formatie en taken. De afspraken in een nieuw af te sluiten cao moeten dus vóór die tijd duidelijk zijn om nog effect te hebben voor het nieuwe schooljaar.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk