Slob: Rijksbekostiging mag nooit naar particulier onderwijs

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Slob (Onderwijs) dat particulier onderwijs niet bekostigd mag worden vanuit onderwijsmiddelen. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van vragen van de Kamer over de bekostiging van passend onderwijs. Dit meldt VOS/ABB.

De Tweede Kamer wilde specifiek weten of het mogelijk is om in het kader van passend onderwijs overheidsgeld te gebruiken voor scholen die niet door het Rijk worden gefinancierd. In zijn antwoord laat Slob weten dat dit wettelijk gezien niet mag. Daarnaast wijst hij op het gevaar van “uitholling van het bekostigde onderwijs” als dit geld wél voor particulier onderwijs zou worden ingezet. Volgens Slob moet het huidige stelsel “goed onderwijs dat voldoet aan alle kwaliteitseisen” mogelijk maken voor alle leerlingen. Dat zijn “dus ook de leerlingen met een complexere ondersteuningsvraag”, aldus Slob. Wel stelt de minister dat scholen voor specifieke leerlingen kennis en expertise uit het particulier onderwijs kunnen inkopen, maar dat deze mogelijkheid op dit moment nog onvoldoende wordt benut.

Door: Nationale Onderwijsgids