Zorgen passend onderwijs kan zelfs demissionair minister Paul niet weghalen

Passend onderwijs is het zorgenkindje van de Tweede Kamer. Ondersteuning van leerlingen is nog altijd niet veranderd, zelfs niet na een uitgebreide verbeteraanpak. De doorverwijzingen naar het gespecialiseerd onderwijs nemen toe en het aantal thuiszitters blijft stijgen. Dat meldt de PO-Raad. 

De onderwijscommissie ging op woensdag 29 mei in debat over het passend onderwijs. De Wet passend onderwijs bestaat nu tien jaar en de verbeteragenda is vier jaar geleden opgesteld.

Doelen passend onderwijs 

Op de doelen van het passend onderwijs is geen zicht meer, zo stelde Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA. Volgens Aant Jelle Soepboer van NSC heeft het passend onderwijs in de praktijk gefaald.

Voorzitter van de PO-Raad, Freddy Weima, herkent het beeld dat partijen schetsen. Het beleid rondom passend onderwijs is jarenlang met maatregelen en subsidies bijgestuurd, maar echt orde aanbrengen in de chaos gebeurt niet, zo stelt Weima.

Inclusief onderwijs 

Inclusief onderwijs kreeg tijdens het debat van veel partijen steun. Inclusief onderwijs is volgens Soepboer niet de oplossing voor de problemen van nu. “Eerst moeten we alles op orde krijgen.” Daar was Claudia van Zanten van de BBB het mee eens. Ook zij vindt dat de verbeteraanpak passend onderwijs eerst het gewenste resultaat moet laten zien.

Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul reageerde op de vraag van GroenLinks-PvdA en D66 hoe ze het gaat waarmaken zonder budget. “Uiteindelijk groeien we toe naar volwaardig inclusief onderwijs met de stappen die we nu al kunnen zetten.”

Gespecialiseerd onderwijs 

Gespecialiseerd onderwijs kwam ook veelvuldig aan bod tijdens het debat. Het inclusief onderwijs inzetten mag er niet voor zorgen dat het gespecialiseerd onderwijs volledig wordt afgeschaft. Voor sommige leerlingen is het gespecialiseerd onderwijs namelijk de beste plek om onderwijs te krijgen.

“Het gespecialiseerde onderwijs blijft bestaan, ook als inclusief onderwijs wordt doorgevoerd”, aldus demissionair minister Paul. Het gespecialiseerde onderwijs mag van Paul niet meer groeien, want een kind moet nu vaak verder reizen en zit niet meer in de eigen omgeving op school.

Nieuwe definitie 

De PO-Raad is blij met de uitspraak van Paul, al strookt deze wel tegen de nieuwe definitie van inclusief onderwijs die in de laatste brief aan de Kamer stond. “Discussies over de rol van het gespecialiseerde onderwijs binnen het inclusief onderwijs moeten we voorkomen. Daarom moet de definitie beter worden aangescherpt”, aldus Weima.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk