Structurele onderbezetting zou particulier EuroCollege parten spelen

Voormalig medewerkers, studenten en ouders klagen over de kwaliteit van begeleiding bij het EuroCollege, een particuliere opleiding voor mbo- en hbo-studenten. Opleidingen kunnen in theorie binnen drie jaar afgerond worden, maar in de praktijk halen veel studenten niet binnen dat tijdsbestek een diploma. Dit meldt Trouw. 

De slechte begeleiding komt voort uit een personeelstekort, zeggen de klagers. Studenten (en/of ouders) betalen 20.000 euro per jaar om binnen 2 jaar en 8 maanden af te studeren op één van de tientallen private beroepsopleidingen op het mbo of hbo. Echter, uit gesprekken die Investico en de Groene Amsterdammer voerden met voormalig medewerkers, studenten en ouders blijkt dat veel studenten niet binnen drie jaar afstuderen. Haalt een student het niet, dan moet hij of zij soms zelf voor de kosten opdraaien.

Geen student studeerde in Amsterdam op tijd af

Edu van de Walle van het Amsterdamse EuroCollege bevestigt enkele punten. Op zijn locatie studeerde dit jaar geen student op tijd af. Het concept van het EuroCollege wordt volgens hem niet goed uitgevoerd in Amsterdam. In Rotterdam gaat het stukken beter en in Utrecht, een nieuwe vestiging, zijn nog geen cijfers beschikbaar. Dat het in Amsterdam niet goed gaat, blijkt uit ook de acties van voormalig directeur Willem Herselman die eerder dit jaar terugtrad omdat nog geen tien procent van zijn studenten de eindscriptie op tijd afrondde.

Structurele onderbezetting

Volgens de oud-medewerkers, voormalig studenten en ouders, speelt de slechte begeleiding niet alleen in Amsterdam parten maar is het ook in Rotterdam een probleem. In een interne notitie wordt gesproken over een structurele onderbezetting op alle locaties en een examenbureau dat kwalitatief tekortschiet. “De werkdruk wordt als hoog ervaren, wat zorgt voor stress, burn-outs en uitval”, zo is te lezen in de notitie. Bovendien vertrekken regelmatig personeelsleden.

Claim onwaar

Hoewel het EuroCollege op haar website op basis van een enquête van Job claimt bovengemiddeld te scoren op haar mbo-onderwijs, zegt Job deze enquête nooit op de particuliere school te hebben afgenomen. De school zou ook een ‘Best Presterende School' accredatie van de NVAO hebben ontvangen, maar deze accreditatie bestaat helemaal niet.

Hoge eisen aan studenten

Directeur Van der Walle ontkent dat er sprake is van een hoge werkdruk en stelt dat het EuroCollege hoge eisen stelt aan het afstuderen van haar studenten. Dat studenten langer studeren, ligt niet aan de school maar studenten. De NVAO zou bovendien de hbo-opleidingen als voldoende of positief hebben beordeeld, waardoor hbo-diploma’s afgegeven kunnen worden. 

Door: Nationale Onderwijsgids