Zij-instromers met geschiktheidsverklaring hebben recht op lerarensalaris

Onderwijsminister Dennis Wiersma kreeg een aantal vragen in de Tweede Kamer over zij-instromers in het onderwijs van Kamerlid Mariëlle Paul van de VVD. Wiersma benadrukte dat ‘zij-instromers met een geschiktheidsverklaring uiteraard een aanstelling als leraar behoren te krijgen, inclusief het salaris van een leraar en niet als onderwijsassistent.’ Dat meldt VOS/ABB. 

In de CAO PO staan er afspraken over het aanstellen van zij-instromers. “De precieze inschaling is mede gebaseerd op eerdere werkervaring. Om zij-instromers al voor het geschiktheidsonderzoek te binden, zien we dat zij-instromers tijdens het doorlopen van het voortraject eerst een aanstelling krijgen als onderwijsassistent. Na het behalen van de geschiktheidsverklaring krijgen ze pas een aanstelling als leraar.”

Verkorte lerarenopleiding 

De zij-instromers die een verkorte lerarenopleiding volgen kunnen volgens minister Wiersma wel tijdens hun studie een aanstelling krijgen als onderwijsassistent, maar niet als leraar. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk