Ouders bezorgd over sociale veiligheid in grote klassen

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens hen ten koste van de onderwijskwaliteit. Bovendien gaan hun kinderen met minder plezier naar school en voelen ze zich minder veilig in een grote klas. Dat is een van de conclusies in het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport de Staat van de Ouder. Dit meldt Ouders & Onderwijs.

Ruim een derde van de kinderen zit in een klas groter dan 25 leerlingen. Hoe groter de klas, hoe ontevredener ouders daarover zijn. Vooral klassen groter dan 25 leerlingen scoren slecht. Maar liefst twee derde van de ouders vindt deze te groot. Is de klas groter dan 30 leerlingen, dan loopt dat op tot 80 procent ontevreden ouders. Naast het verkleinen van klassen zien ouders ook voordeel in het klein houden van scholen. Meer dan de helft van de ouders vindt dat de overheid een maximumaantal leerlingen per school moet voorschrijven.

Relatie met school door corona verslechterd

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de relatie tussen ouders en school, waar in de Staat van de Ouder ook aandacht aan wordt besteed. Gelukkig is de relatie tussen de meeste ouders en scholen al jaren goed. Sterker nog, de relatie wordt steeds beter. Echter, door corona is de relatie met school volgens ouders verslechterd. Direct en persoonlijk contact is veelal niet mogelijk. Ten opzichte van de normale situatie is het percentage ouders dat aangeeft dat de relatie goed of zeer goed is het afgelopen coronajaar met 14 procent gedaald. Een zorgelijk signaal, vindt Ouders & Onderwijs, omdat juist in deze periode de ouders een essentieel onderdeel uitmaken van het onderwijs..

Door: Nationale Onderwijsgids