Normal_meisje_tiener_jongere_lezen_boek

Kamerleden Özdil (GroenLinks) en Van der Molen (CDA) hebben Kamervragen gesteld over de drastische terugloop van het aantal studenten voor de studie Nederlands. Ze maken zich zorgen hierover en willen weten wat minister Van Engelshoven hieraan gaat doen. Dit meldt Het Parool.

Vorige week werd bekend dat het aantal studenten dat kiest voor een universitaire opleiding Nederlands de laatste jaren hard achteruit loopt. In 1995 begonnen in totaal 555 studenten aan een opleiding Nederlands, vorig jaar was dat aantal nog maar 222. Als er niet gauw wat verandert, zullen er over tien jaar niet genoeg docenten zijn om Nederlandse les te geven op alle middelbare scholen, wordt gevreesd. 
 
Kamerlid Özdil wil van minister Van Engelshoven weten of zij extra maatregelen gaat nemen om het dalende aantal inschrijvingen tegen te gaan. Ook Van der Molen vraagt of de minister met de betrokken hogescholen en universiteiten wil gaan praten om een actieplan te bedenken zodat de instroom in de opleidingen Nederlands in de komende jaren weer groter wordt.
 
Deskundigen denken dat de manier waarop het vak op de middelbare school gegeven wordt, debet is aan de forse terugloop van het aantal studenten Nederlands. De nadruk is steeds meer op vaardigheden komen te liggen. Nederlands zou weer een inhoudsvak moeten worden, waarbij leerlingen ook weer liefde voor de taal wordt bijgebracht. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids