Buitengym op basisschool in Rijnsaterwoude zorgt voor Kamervragen

IKC Het Woud in Rijnsaterwoude geeft de leerlingen alleen nog maar buiten gymles. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) heeft naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad schriftelijke vragen gesteld aan Onderwijsminister Dennis Wiersma. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Heerema wil van Wiersma weten of hij dezelfde mening heeft wat betreft het incidenteel buiten sporten een goede toevoeging kan zijn van de gymles, maar dat het geen vervanging moet zijn van een gymles in een gymlokaal. Ook twijfelt Heerema aan het feit dat een school aan de kerndoelen kan voldoen als er alleen buiten gymlessen worden gegeven.

Juiste faciliteiten 

Ook wil Heerema weten of het de verwachting is dat alle scholen in 2023 wanneer twee lesuren gymnastiek verplicht zijn beschikken over de juiste faciliteiten. Als dat niet zo is dan wil Heerema een verklaring van minister Wiersma en ook wat hij daar dan aan gaat doen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk