Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

De Erasmus Universiteit en Wageningen Universiteit zijn er als enige twee universiteiten niet in geslaagd om het afgesproken aantal vrouwen te benoemen tot hoogleraar. De TU Delft daarentegen diende drie extra aanvragen in voor het aanstellen. Dit meldt Trouw.

In 2017 was het honderd jaar geleden dat Johanne Westerdijk als eerste vrouwelijke hoogleraar werd benoemd aan de Universiteit Utrecht. Ter gelegenheid van het 'Westerdijkjaar' stelde voormalig minister Bussemaker van Onderwijs 5 miljoen euro beschikbaar om honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. Bussemaker achtte het onwenselijk dat in ons land het aandeel vrouwelijke hoogleraren onder de 20 procent ligt en nauwelijks groeit. Met de investering wilde Bussemaker alle universiteiten aansporen om werk te maken van het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren, bovenop de tweehonderd extra uit de streefcijfers van de VSNU voor 2020.

Voor de honderd extra hoogleraarposities voor vrouwen spraken de universiteiten een verdeelsleutel af. De Erasmus Universiteit Rotterdam zou zeven extra vrouwen benoemen, maar strandde bij vier benoemingen. De Wageningen Universiteit diende slechts één aanvraag in terwijl de universiteit recht had op vijf extra aanstellingen. Volgens de Wageningse universiteit was het niet haalbaar om meer vrouwen aan te dragen door de strikte eisen aan het hoogleraarschap en de omvangrijke procedure rond de benoeming. De Erasmus Universiteit heeft vooralsnog geen verklaring voor het lage aantal aanvragen.

Bestuurslid Hanneke Takkenberg van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren noemt het "spijtig en zorgelijk" dat het beide universiteit niet gelukt is voldoende vrouwen te benoemen. Het tegenovergestelde komt echter ook voor: de TU Delft diende drie extra aanvragen in bovenop de zes extra vrouwelijke hoogleraren die de universiteit toebedeeld was.

Op Internationale Vrouwendag op 8 maart maakt de NWO bekend welke vrouwen hoogleraar worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids