Normal_laboratorium_onderzoek_wetenschappers_wetenschap

Als kennispartner in de Kenniscoalitie gaat NWO uitvoering geven aan de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De Startimpuls is met een bedrag van 32 miljoen euro een eerste investering van het ministerie om een start te maken met de implementatie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Dit meldt NWO.

De Startimpuls versterkt zowel de basis voor fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek als thematisch onderzoek. Het grootste deel van de Startimpuls NWA, 20 miljoen euro, is bestemd voor thematisch onderzoek binnen drie thema's die aansluiten bij actuele vraagstukken voor het ministerie van Onderwijs. Dit betreft acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast is 5 miljoen euro voor talentbeleid gereserveerd om 100 nieuwe hoogleraarsposities voor vrouwen te creëren en 5 miljoen euro voor brede valorisatie, dat grotendeels besteed wordt aan het Industrial Doctorates-programma. Tot slot is er nog 2 miljoen euro beschikbaar om de kennisagenda's van het ministerie van Onderwijs en andere ministeries aan te laten sluiten bij de NWA-routes.

De zogeheten routetrekkers van de NWA-routes zijn uitgenodigd om in nauwe samenspraak met de samenwerkende partijen binnen hun route een onderzoeksvoorstel in te dienen om aanspraak te maken op financiering uit de 20 miljoen voor thematisch onderzoek. Er wordt beoogd de financiering voor deze voorstellen nog voor de zomer toe te kennen.

De procedure wordt zo ingericht dat deze aansluit bij het doel van de Nationale Wetenschapsagenda: het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries en maatschappelijke organisaties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de Startimpuls financieel en inhoudelijk te verbreden wanneer belangstellende partijen besluiten mee te financieren en hun eigen maatschappelijke, economische of wetenschappelijke vragen inbrengen in het raamwerk van de NWA.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids