Logo_nwo_logo_nieuw

Op dinsdagmiddag 12 oktober 2021 is er een online matchmakingsbijeenkomst voor ‘Jeugd en digitalisering’. Tijdens de bijeenkomst kunt u contacten leggen met andere geïnteresseerden in deze call waarmee u mogelijk een consortium kunt vormen of uw consortium kunt verrijken. Dit meldt NWO.

Tevens wordt de call en de NWA-route Jeugd toegelicht en kunt u vragen stellen. Meer informatie over de NWA-route Jeugd staat op www.nwa-jeugd.nl. In september kunnen deelnemers zich aanmelden voor de bijeenkomst via www.nwo.nl/nwa-jeugdendigitalisering.
 

Over de Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
 
Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via thematische programmering in samenwerking met overheden. Het doel van de thematische NWA-programma’s is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen. Al het onderzoek is interdisciplinair opgezet en betrekt zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners.
 
Door: Nationale Onderwijsgids