Onderzoek naar impact van digitalisering op jeugd

NWO start als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) het programma ‘Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid’. Het programma wil bijdragen aan een beter en integraler begrip van de impact van digitalisering op jeugdigen. In totaal is circa 2,8 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek in consortia. Dit meldt NWO.

Kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) leren en ontwikkelen zich in verschillende contexten, relaties en netwerken. In dit programma wordt de impact van digitalisering bezien vanuit verschillende leefgebieden en vanuit de complexe wisselwerking tussen de diverse sociale contexten waarin jeugdigen opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan school, thuis, de buurt en digitale omgevingen en gemeenschappen.
 
Er staan in het programma twee vraagstukken centraal:
  • De impact van digitalisering op de identiteit en relaties van jeugdigen. Denk hierbij aan de impact op verschillende en mogelijk veranderende relaties die jeugdigen in verschillende offline en digitale leefgebieden hebben met andere jeugdigen en volwassenen die een rol spelen bij het opgroeien of opvoeden van jeugdigen, en de wijze waarop dit de identiteit van jeugdigen beïnvloedt.
  • De impact van digitalisering op (mogelijk nieuwe vormen van) kansen(on)gelijkheid of sociale scheidslijnen voor jeugdigen.

Kennisketenbreed consortium

Voor de beantwoording van deze vragen wordt gezocht naar een kennisketenbreed consortium, met een integraal karakter. Het onderzoek draagt bij aan het programmadoel: het ontwikkelen van inzichten die aanknopingspunten bieden voor toekomstbestendige handelingsperspectieven voor beleid en praktijk, om de kansen van digitalisering op de langere termijn te kunnen benutten.
 
Voor de call for proposals ‘Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid’ is een budget van 2.865.000 euro beschikbaar voor projecten met een doorlooptijd van maximaal 5 jaar.
 
De initiatiefnemers van dit onderzoeksprogramma zijn de ministeries van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 
Door: Nationale Onderwijsgids