ieuwe ronde NWA-Wetenschapscommunicatie, enkele aanpassingen

NWO heeft de tweede call for proposals gepubliceerd op het gebied van wetenschapscommunicatie in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De call ‘NWA Wetenschapscommunicatie 2021-2022’ versterkt de verbinding tussen wetenschap en samenleving door financiering te geven aan een divers palet aan projecten. Het beschikbare budget voor de call is 3 miljoen euro. Dit meldt NWO.

Op basis van ervaringen uit de eerste call for proposals heeft NWO de tweede call aangepast. De belangrijkste aanpassingen staan hieronder op een rij:
  • Aanvragers kunnen tot 15 juni 2022 doorlopend indienen, maar de call kent drie ‘ophaalmomenten’, een soort tussen-deadlines. Alle aanvragen die tot de deadline van een ophaalmoment zijn ingediend gaan mee in de beoordelings- en toekenningsfase van dat ophaalmoment. Er is een subsidieplafond van 1 miljoen euro voor elk ophaalmoment.   
  • De bandbreedtes Klein en Middel zijn samengevoegd. Consortia kunnen projectaanvragen indienen in twee bandbreedtes: Klein (met een subsidiebudget van max. € 50.000) en Groot (met een subsidiebudget van meer dan € 50.000 en max. € 150.000).
  • Het verschil in karakter van kleine projecten (pilots voor vernieuwing) en grote projecten (verdere uitwerking van geslaagde initiatieven) wordt extra belicht. Dit komt tot uiting in de verschillende weging van de beoordelingscriteria.
  • Alleen consortia bestaande uit vertegenwoordigers van ten minste twee organisaties kunnen aanvragen indienen.
  • De kwaliteitseisen om voor toekenning in aanmerking te komen zijn aangescherpt.
 
In de call for proposals  staan alle details over aanvraagmogelijkheden, deadlines en beoordeling.
 

Doelstellingen programma

Financiering uit het programma voor wetenschapscommunicatie stelt professionals van kennisinstellingen, musea en andere publieke organisaties in staat om nieuwe vormen van wetenschapscommunicatie te ontwikkelen, maar ook om bestaande middelen op een andere manier in te zetten.
 
Idealiter ontstaan nieuwe inzichten over het genereren van impact bij een breder publiek dan de toch al in wetenschap geïnteresseerde doelgroepen. Het gaat nadrukkelijk om het bereiken van een publiek dat niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komt en nog onvoldoende beeld heeft van wat wetenschap inhoudt en betekent voor de maatschappij.
 

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO sinds 2018 het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen.
 
Hieraan wordt onder andere invulling gegeven door het bevorderen van wetenschapscommunicatie, in samenwerking met het wetenschapsveld, door de interactie tussen wetenschap en samenleving te intensiveren. Relevante en aansprekende wetenschapscommunicatie draagt in belangrijke mate bij aan omarming van wetenschap in het algemeen en onderzoeksresultaten in het bijzonder.
 
Door: Nationale Onderwijsgids