Normal_bussemaker1

Alle 5.000 Nederlandse bedrijven die onder de net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen, moeten aan de slag om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen. Alleen zo kan de doelstelling van het wettelijk streefcijfer van 30 procent gehaald worden. Deze bedrijven kregen gisteren van minister Bussemaker van emancipatie en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer een brief en handreiking met informatie en tips over onder andere werving- en selectieprocedures om zo ook deze bedrijven op weg te helpen en te inspireren.

In de onlangs gepresenteerde Bedrijvenmonitor 2016 constateerde de Commissie Monitoring dat het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen toeneemt, maar dat het te traag gaat. Dat het aandeel stijgt komt vooral door de acties bij de tweehonderd grootste bedrijven. Het beleid van minister Bussemaker heeft zich, samen met VNO-NCW, de afgelopen jaren ook juist toegespitst op de tweehonderd grootste bedrijven. De Commissie concludeert nu dat deze aanpak  werkt en daarom wordt het nu breder ingezet en geïntensiveerd. De handreiking vanuit het ministerie en VNO-NCW  die samen met Topvrouwen.nl is opgesteld, is hier een eerste stap in. De handreiking is te vinden op de website van Stichting Topvrouwen.

“We zien nu dat de inzet loont, al gaat het nog veel te langzaam. Om verdere stappen te zetten is meer nodig, vandaar deze gezamenlijke actie richting de 5000 bedrijven”, aldus minister Bussemaker. Voor De Boer is het een vanzelfsprekendheid dat er meer vrouwen in de top komen: "Een vader maakt ook geen onderscheid tussen zijn dochter of zoon, waarom zouden we dat in het bedrijfsleven wel doen?"

Ook in de academische wereld wil minister Bussemaker meer vrouwen aan de top zien. Met slechts 17 procent van het totaal is het aantal vrouwelijke hoogleraren veel te weinig, vindt de minister. Ze stelt dit jaar daarom eenmalig een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar voor universiteiten om honderd extra vrouwelijke hoogleraar aan te stellen. 2017 is bovendien uitgeroepen tot 'Westerdijkjaar' omdat het honderd jaar geleden is dat de Johanna Westerdijk de eerste vrouwelijke hoogleraar werd van ons land.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids