Beeld: Tweede Kamer

De Aletta Jacobsprijs 2020 van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is toegekend aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, drs. Khadija Arib. Ze krijgt de prijs vanwege haar niet-aflatende strijd voor de positie van met name Marokkaanse vrouwen in Nederland, haar inspirerende voorbeeldrol als eerste vrouwelijke Kamervoorzitter met een migratieachtergrond en voor de wijze waarop zij het vieren van 100 jaar kiesrecht in Nederland heeft weten te markeren als een viering van het algemeen kiesrecht, voor mannen én vrouwen. Op 28 september 2019 was het precies 100 jaar geleden dat de wet in werking trad waarmee het actief kiesrecht voor vrouwen in Nederland werd ingesteld, mede dankzij de strijd van Aletta Jacobs. De prijs wordt op 6 maart 2020 uitgereikt door de Rector Magnificus van de RUG, prof. dr. Cisca Wijmenga. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

“Juist in het jaar waarin we 100 jaar kiesrecht vieren, willen we met de toekenning van de prijs aan Khadija Arib benadrukken hoe belangrijk democratische waarden zoals vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling voor mannen en vrouwen nog steeds zijn”, zegt juryvoorzitter prof. dr. Janka Stoker. “De jury is onder de indruk van de wijze waarop zij in alles wat ze doet laat zien hoe cruciaal het is om blijvend op te komen voor de universele waarden die horen bij een democratie. Ze weet uit eigen ervaring dat die waarden niet vanzelfsprekend zijn. Het was allesbehalve vanzelfsprekend dat een vrouw met haar achtergrond Kamervoorzitter zou worden. Ze leidt met strakke hand, humor én charme, op een indrukwekkende en bezielende wijze de Tweede Kamer. Dankzij haar vieren we niet in 2017 maar in 2019 100 jaar algemeen kiesrecht: er is juist dit jaar geen betere winnares van de Aletta Jacobsprijs denkbaar.”
 

Khadija Arib

Khadija Arib (1960) werd geboren in Marokko en kwam op 15-jarige leeftijd naar Nederland. Sinds 1998 is ze lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. In 2016 werd ze gekozen als Voorzitter van de Tweede Kamer. In 2017 werd Arib herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.
 

Aletta Jacobsprijs

De RUG reikt om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. Vorig jaar ging de prijs naar drs. Lilianne Ploumen, vanwege haar betrokkenheid en inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Tweede Kamer