Aletta Jacobsprijs 2018 voor Lilianne Ploumen

De Aletta Jacobsprijs 2018 is toegekend aan drs. Lilianne Ploumen. Ze krijgt de prijs vanwege haar betrokkenheid en succesvolle inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld. De prijs wordt op donderdag 8 maart 2018 uitgereikt door rector magnificus Elmer Sterken. Dit meldt Rijksuniversiteit Groningen.

"Emancipatie loopt als een rode draad door het leven van Lilianne Ploumen", zegt juryvoorzitter prof. dr. Janka Stoker "Ze vervult al enkele decennia een voorbeeldfunctie voor vrouwen en meisjes in de hele wereld. Met haar initiatief ‘She Decides’ heeft ze een sterk en zeer succesvol tegengeluid laten horen tegen het beleid van de Amerikaanse president Trump om de financiering van een omvangrijk programma voor gezinsplanning – zoals anticonceptie, veilige abortus, seksuele voorlichting, kraamzorg - stop te zetten.

Met haar initiatief wil Lilianne Ploumen ertoe bijdragen dat miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden zelf kunnen blijven beslissen óf, met wie, wanneer en hoeveel kinderen ze willen.. We zijn als jury van de Aletta Jacobsprijs dan ook bijzonder trots dat we de prijs deze keer aan Lilianne Ploumen mogen uitreiken."

Aletta Jacobsprijs

De Rijksuniversiteit Groningen reikt om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. De prijs werd in 1990 ingesteld door prof.dr. Erik Bleumink, voormalig voorzitter van het College van Bestuur. Eerder werd de prijs onder meer uitgereikt aan Neelie Kroes, Hedy d’Ancona en Petra Stienen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids