KNAW brengt advies uit over preventie ongewenst gedrag in de wetenschap

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaat, op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, adviseren over ongewenst gedrag in de wetenschap. Hoe kunnen de structurele en culturele factoren die tot ongewenst gedrag leiden, doorbroken worden? Het advies moet concrete aanbevelingen leveren, die de wetenschap tot een sociaal veiliger werkomgeving kunnen maken. Het advies is een onderdeel van het Nationaal Actieplan diversiteit en inclusie in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, dat in september 2020 van start is gegaan. Dit meldt de KNAW.

Vorig jaar publiceerde het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) een onderzoek naar wangedrag en intimidatie waaruit blijkt dat ongewenst gedrag ook in de Nederlandse wetenschap regelmatig voorkomt, en vele vormen kent. De KNAW zal in haar advies op de bevindingen uit dat rapport voortbouwen, en kijken naar ongewenst gedrag ten opzichte van alle groepen en personen in de wetenschap.

De KNAW zal daarbij vooral ingaan op:

 • mogelijke (preventieve) maatregelen
 • de werking van de bestaande meldingsstructuren voor de aanpak van ongewenst gedrag
 • de vraag of goed gedrag op de werkvloer als onderdeel zou moeten worden gezien van wetenschappelijke integriteit
 • instrumenten om goed en bewust gedrag in de wetenschap te stimuleren

Commissie ongewenst gedrag

De KNAW heeft voor het advies de commissie Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap ingesteld met als leden:

 • Naomi Ellemers, hoogleraar organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht (voorzitter),
 • Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en inclusie, Vrije Universiteit,
 • Huub Dijstelbloem, hoogleraar wetenschapsfilosofie, Universiteit van Amsterdam,
 • Frank Baaijens, hoogleraar biomechanica, Technische Universiteit Eindhoven,
 • Yvonne Erkens, universitair hoofddocent arbeidsrecht, Universiteit Leiden,
 • Marian Joëls, hoogleraar neurobiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen,
 • Michael Wise, directeur SRON, en
 • Sandra Groeneveld, hoogleraar Public Management, Universiteit Leiden.

De commissie zal tijdens het adviestraject nauw contact onderhouden met relevante partijen zoals het LNVH. Het advies zal eind 2021 verschijnen.

Door: Nationale Onderwijsgids