Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan Nederlandse universiteiten is voor het eerst gegroeid tot net boven de 20 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse peiling van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Dit meldt LNVH.

In Nederland is 20,9 van de hoogleraren vrouw, blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018. die op 12 december door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren werd gepresenteerd. De belangrijke mijlpaal van 20 procent is hiermee gepasseerd. Ten opzichte van 2017 is het percentage vrouwelijk hoogleraren met 1.6 procent toegenomen, de hoogste jaarlijkse groei tot nu toe. Alleen aan de Universiteit van Amsterdam is een lichte daling te zien van vrouwelijke hoogleraren, de Open Universiteit daarentegen heeft de mijlpaal van 30 procent vrouwelijke hoogleraren bereikt. De Technische Universiteit Eindhoven heeft het laagste percentage vrouwelijk hoogleraren: 12,6 procent. 
 
Minister Van Engelshoven is blij met het bereiken van de mijlpaal van 20 procent. Toch ziet zij ook een punt van zorg: een daling van het percentage vrouwelijke promovendi. Want terwijl het aantal provendi flink is gestegen, is het aandeel vrouwen daarin gedaald. Om dit te keren, is er een cultuurverandering nodig, denkt de LNVH. “Daarvoor is het van het grootste belang dat er aandacht komt voor werving van de startende onderzoeker, talentbeleid gestoeld op inclusie en een verandering van het stereotypische beeld dat er bestaat van de wetenschapper”. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids