Johanna Westerdijk

Vandaag op 8 maart, internationale vrouwendag, maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs bekend dat de universiteiten erin zijn geslaagd om 100 nieuwe vrouwelijke hoogleraren te benoemen. In 2017 was het een eeuw geleden dat de eerste Nederlandse vrouw, Johanna Westerdijk, hoogleraar werd. Het ministerie stelde in het teken van dat Westerdijkjaar extra middelen (5 miljoen euro) ter beschikking voor het aanstellen van 100 vrouwelijke hoogleraren. Het doel van de Westerdijk talentimpuls is het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren en daarmee het bijdragen aan meer diversiteit in de wetenschappelijke top. Dit meldt Rijksoverheid.

Minister van Engelshoven is blij om te zien dat de universiteiten het zo voortvarend hebben opgepakt: “Dit laat zien dat als je echt wil en echt je best er voor doet, het lukt om meer vrouwen te benoemen en zo het old boys netwerk open te breken. Deze Westerdijk talentimpuls heeft universiteiten het broodnodige duwtje in de rug gegeven. We hebben nog een lange weg te gaan voor we kunnen spreken over een evenredige verdeling, maar de inzet van de universiteiten het afgelopen jaar geeft vertrouwen.”

In Nederland is maar een klein deel van de hoogleraren vrouw, zo’n 19%. Met deze 100 nieuwe hoogleraren zetten de universiteiten een stap in de goede richting. Deze nieuwe hoogleraren komen bovenop de streefcijfers die de universiteiten in 2020 willen hebben gerealiseerd.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “De Nederlandse universiteiten laten zien dat het ze menens is als het gaat om vrouwen aan de top. Er is nog veel te doen maar met deze 100 nieuwe vrouwelijke hoogleraren, zetten we 100 stappen vooruit. De wetenschap wordt sterker van diversiteit, van uiteenlopende inzichten. Ik weet zeker dat de 100 nieuwe hoogleraren een geweldige bijdrage gaan leveren aan onze universiteiten.”

Alle universiteiten dienden het afgelopen jaar aanvragen in bij wetenschapsfinancier NWO. Voorwaarde voor het goedkeuren van de aanvraag om een financiële tegemoetkoming is onder andere dat de betreffende hoogleraar zicht krijgt op een vast dienstverband. Het idee voor de Westerdijk talentimpuls komt van Athena’s Angels, vier vrouwelijke hoogleraren die zich inzetten voor de belangen van vrouwen in de wetenschap.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids