Meer diversiteit binnen het onderwijs kan lerarentekort verminderen

Het lerarentekort zou opgelost kunnen worden door meer in te spelen op diversiteit, dat denken de beide onderwijsministers. Dat blijkt uit hun antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer. Dat meldt VOS/Abb.

Diversiteit onder leraren is volgens de onderwijsministers noodzakelijk omdat de kinderen verschillende invalshoeken nodig hebben, waar ze daadwerkelijk ook echt iets mee kunnen. Als er meer diversiteit is aan leraren kan dit ook bijdragen aan meer verschillende rolmodellen. Dat zorgt er uiteindelijk weer voor dat alle kinderen zich thuis gaan voelen binnen het onderwijs.

Baan binnen het onderwijs 

Leerlingen kiezen dan, volgens de ministers, ook sneller voor een baan binnen het onderwijs. Meer diversiteit in de klas is dan volgens de ministers van onschatbare waarde.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk