Normal_young-woman-wearing-hijab-while-taking-notes-durin-2022-12-06-01-01-38-utc

De Tilburg School of Catholic Theology (TST) lanceert een nieuwe twee jaar durende master: Geestelijke Verzorging. Er is in de maatschappij groeiende behoefte aan geestelijke verzorging in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrie en in de eerste lijn, maar ook bijvoorbeeld bij justitie, politie en defensie. De master leidt studenten op tot geestelijk verzorger die mensen adviseert bij levensbeschouwing en zingeving. Dit meldt Tilburg University. 

De nieuwe master gaat van start in september 2024. Studenten volgen een uitdagend en gevarieerd programma dat de theoretische kennis, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling combineert die nodig is om een competente geestelijk verzorger te worden. Het unieke van de opleiding is dat ze een hoge garantie op baanzekerheid biedt, omdat ze wordt ingericht op vraag van het werkveld zelf. Zij is de eerste tweejarige master geestelijke verzorging in Nederland, korter dan bestaande driejarige varianten en geeft meer verdieping op gebied van theorie, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling dan eenjarige opleidingen.
 
Het Universitair Centrum Geestelijke Verzorging (UCGV), een netwerk en platform voor kennis, onderwijs en onderzoek op het gebied van geestelijke verzorging dat momenteel geleid wordt door TST, zorgt er bovendien voor dat recente onderzoeken hun weg vinden naar het onderwijs. Een deel van de vakken in de opleiding richt zich op het bevorderen van een onderzoekende houding voor toekomstig geestelijk verzorgers, via de leerlijn onderzoek.  

Praktijk

Andere vakken sluiten aan op de leerlijn identiteit en dialoog, waarin academische theorieën en de omgang met levensbeschouwelijke diversiteit in de praktijk nauw aan elkaar worden verbonden. De verbinding tussen theorie en praktijk wordt verder bevorderd doordat studenten in de colleges veel casusgericht werken en praktijkervaring opdoen door middel van academische stages in bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis, zorginstellingen of een gevangenis, bij de krijgsmacht of in de eerste lijn. Vakken binnen de opleiding zijn onder meer: spiritualiteit en ritueel, identiteit en diversiteit in dialoog, ethische vraagstukken, geestelijke verzorging en psychopathologie. 
 
De visitatiecommissie die accreditatie verleende heeft zich positief uitgesproken over zowel inhoud van de opleiding als de docenten: ‘het profiel van de nieuwe opleiding is goed doordacht en sluit sterk aan bij de behoeften en verwachtingen van het werkveld en potentiële studenten’ en ‘de docenten zijn enthousiast en zowel vakinhoudelijk als didactisch sterk’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids