Normal_tijsgroot

De Raad van Toezicht heeft Tijs van der Wielen benoemd als lid Raad van Bestuur van de Koninklijke Auris Groep. Tijs begint op 1 september 2017, zo meldt Auris.

De Raad van Toezicht is blij met de komst van Tijs en is verheugd dat Auris profiteren kan van de kennis en kunde die Tijs heeft en de ervaring die hij meeneemt uit zijn vorige banen. Tijs van der Wielen (1974) is nu werkzaam als transitiemanager in het Havenziekenhuis Rotterdam.
 
De werving naar de voorzitter van de Raad van Bestuur is nog gaande. De Raad van Toezicht rekent erop binnenkort naast Tijs de voorzitter Raad van Bestuur te kunnen benoemen, zodat het bestuur opnieuw compleet is na pensionering van de huidige bestuursvoorzitter. Tijs krijgt binnen het decentrale besturingsmodel van Auris verantwoordelijkheid voor de beleidsterreinen: HR, ICT, financiën, kwaliteitsbeleid en –handhaving en de beleidsontwikkeling aan de hand van de meerjarenstrategie.
 
Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Hierbij staat de cliënt/leerling centraal. Van peuters die moeite hebben met leren praten, tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. De organisatie bestaat uit scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs, audiologische centra en behandelzorglocaties. Dagelijks werken ongeveer 1400 medewerkers in het speciaal onderwijs, zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids