Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

Op 14 augustus opent Auris een behandelgroep in Vlissingen voor specialistische behandeling aan kinderen van één tot vijf jaar die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn. Met de behandelmethode ‘Van nul tot taal’ worden kinderen op een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde manier stapje voor stapje geholpen om de stoornis die ze hebben op het gebied van taal te verkleinen. Dit meldt Auris.

Jonge kinderen in de omgeving van Vlissingen kunnen nu dichterbij huis specialistische behandeling krijgen voor TOS of slechthorendheid. Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling en krijgen ook ondersteuning om thuis de taalontwikkeling te stimuleren. 
 
De methode 'Van nul tot taal' en de bijbehorende 'Tas voor Taal' zijn instrumenten die peuters en kleuters helpen om stapje voor stapje hun taalachterstand in te lopen. In de gebruikte methode is veel aandacht voor motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en spel.  Omdat deze methode óók aansluit op het basisonderwijs, zal het kind een kleinere overgang ervaren als het later naar school gaat.
 
Auris biedt in heel Zeeland ook ambulante behandeling, waarbij nauw samengewerkt met de pedagogisch medewerkers van de reguliere kinderopvang, de ouders en de vrijgevestigd logopedist. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids