Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Over onderzoeksproject TOS in beeld is onlangs een eigen website gelanceerd. In het project werken Auris, Kentalis, het Expertisecentrum Nederland en tien reguliere basisscholen samen op het gebied van de ondersteuning en borging rondom TOS (taalontwikkelingsstoornis) in het regulier onderwijs. Dat meldt Auris.

De website is te vinden op www.TOSinbeeld.nl. De site richt zich op verschillende ingangen. Zo worden het kind, de leraarcompetenties en de school apart belicht. Vanuit elk van deze perspectieven worden op de website zowel videobeelden als informatie, concrete materialen en suggesties voor (bij)scholing en verdere verdieping rondom TOS gegeven. Voor deze opzet is gekozen om aan te sluiten bij de meest actuele ondersteuningsvragen van leraren in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs over het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met TOS.

Geïnteresseerden die meer willen weten over de website of over het project kunnen contact opnemen met Liza van den Bulk, junior onderzoeker binnen Auris, via l.vandenbulk@auris.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids