Auris bestaat vijftien jaar in Zeeland en Brabant, feestweek van start

Dit jaar staat Auris Regio Zuid stil bij het vijftienjarig bestaan van de peuterbehandelgroepen. Maandag 17 januari starten we de feestweek op behandelgroep Pino in Vlissingen. Dit meldt de Koninklijke Auris Groep. 

Al vijftien jaar kunnen peuters voor hulp op het gebied van horen, spraak en taal terecht bij inmiddels zeven Auris behandelgroepen in Zeeland en Brabant. Auris heeft zo al vele peuters spelenderwijs behandeld. De peuterbehandelgroepen zijn belangrijk, omdat behandeling op jonge leeftijd cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van deze kinderen.

TOS

Kinderen met TOS hebben moeite met o.a. woordenschat, zinsontwikkeling en spraak. Hoe vroeger dit wordt ontdekt, hoe beter een kind kan worden behandeld. In 2006 vestigde Koninklijke Auris Groep twee behandelgroepen voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het zuiden, namelijk groep Pino (Vlissingen) en groep Elmo (Goes). Inmiddels telt Auris Regio Zuid zeven behandelgroepen: in Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout en Vlissingen.

Zorgverzekeraars 

In de vijftien jaar dat Auris in de regio actief is met peuterbehandelgroepen, is er veel bereikt. Zo is vanuit de behandelgroepen de ambulante behandeling ontwikkeld. Dat is behandeling op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, bij gastouders of bij een gezin thuis. Inmiddels is deze zorg ook erkend door zorgverzekeraars. Dat betekent dat deze zorg vanuit de zorgverzekering wordt vergoed. Ook kreeg het programma ‘Van nul tot taal’ de Siméa Innovatieprijs in 2014. De vernieuwende methodes van ‘Van nul tot taal’ worden sindsdien succesvol ingezet door professionals, het concept om ouders actief te betrekken hierbij blijkt heel effectief.

Behandelgroep 

In elke Auris behandelgroep zitten gemiddeld acht kinderen. Voor de peuters staat een multidisciplinair team van deskundigen klaar. Een pedagogisch behandelaar, een logopediste, een orthopedagoog, een kinderoefentherapeut, en een ouderbegeleider werken aan het stimuleren van de taal- spraakontwikkeling en de communicatie van de peuters. TOS is een taalstoornis die aangeboren is. De stoornis wordt veroorzaakt door (nog) niet aantoonbare problemen in de hersenen. Sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling en motorische ontwikkeling is verweven met de taalontwikkeling. Daarom kijkt het team in de behandelgroepen breed naar deze ontwikkelingen.

De peuters leren hoe ze zich kunnen uitdrukken en krijgen meer zelfvertrouwen na het behalen van kleine successen. De behandelaren gebruiken tijdens het gesproken Nederlands ondersteunende gebaren. De kinderen begrijpen de taal beter door de visuele ondersteuning en kunnen zich met gebaren vaak beter uiten, wanneer gesproken taal nog niet lukt.

Op de groepen wordt op een speelse manier de taal gestimuleerd. De ouders van de peuters worden betrokken bij de behandeling. Zij krijgen handvatten in de communicatie met hun peuter. Ook kunnen de ouders cursussen volgen.

Door: Nationale Onderwijsgids