Aanscherping coronaregels leidt tot uitbreidingen online trainingen Auris

Het cursuscentrum van de Koninklijke Auris Groep heeft naar aanleiding van de aanscherping van de Corona-regels, haar aanbod online trainingen via ZOOM uitgebreid. Door dit extra aanbod kan Auris ondanks alle maatregelen haar expertise op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en doof- en slechthorendheid blijven delen met professionals in de zorg en het onderwijs. Dit meldt Koninklijke Auris Groep.

Op afstand werken, maar ook op afstand trainen, neemt door de coronacrisis een enorme vlucht. “Omdat we de afgelopen periode al ervaring hadden opgedaan met ZOOM trainingen, lag uitbreiding voor de hand. We hebben inmiddels ook voldoende mogelijkheden om e-learning en trainingen op  afstand te geven. Deze manier van leren heeft ook positieve kanten, want online leren kan veel betekenen in onze maatschappij waar ‘een leven lang leren’ een steeds een belangrijkere rol speelt”, aldus Marco van Es, regiodirecteur bij Auris.

Fundamenteel anders

Trainen op afstand is fundamenteel anders. Gezien de opzet van de Auris-trainingen is fysieke aanwezigheid van de deelnemers normaal een belangrijk onderdeel. Om de trainingen effectief en interactief te houden wisselt Auris luisteren en werken in kleine groepen af. In virtuele break-out rooms wordt één op één of in kleine groepjes gewerkt aan opdrachten. En dat bevalt de deelnemers erg goed, zo blijkt uit een evaluatie. “Het enthousiasme van de deelnemers aan onze trainingen op afstand is groot. We kijken ook steeds hoe we ons (online) aanbod beter kunnen maken. Een leven lang leren geldt ook voor ons”, aldus Van Egmond, teamleider van het Auris Cursuscentrum.

Door: Nationale Onderwijsgids